ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

insurable

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insurable-, *insurable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insurable(adj) ซึ่งรับประกันได้, See also: ซึ่งสามารถคุ้มครองโดยการประกันภัยได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insurable(อินชัว'ระเบิล) adj. ประกันภัยให้ได้, รับประกันได้., See also: insurability n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
insurable interestส่วนได้เสียอันสามารถเอาประกันภัยได้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
insurable interestมูลประกันภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Japanese-English: EDICT Dictionary
保険価額[ほけんかがく, hokenkagaku] (n) insurable value [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Insurable \In*sur"a*ble\, a. [From {Insure}.]
   Capable of being insured against loss, damage, death, etc.;
   proper to be insured.
   [1913 Webster]
 
      The French law annuls the latter policies so far as
      they exceed the insurable interest which remained in
      the insured at the time of the subscription thereof.
                          --Walsh.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 insurable
   adj 1: capable of being insured or eligible to be insured

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top