ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

insulin

IH1 N S AH0 L AH0 N   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insulin-, *insulin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insulin[N] อินซูลิน (ฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด), See also: ฮอร์โมนอินซูลิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insulin(อิน'ซะลิน) n. ฮอร์โมนยารักษาโรคเบาหวาน

English-Thai: Nontri Dictionary
insulin(n) ยาแก้โรคเบาหวาน,สารอินซูริน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
insulinอินซูลิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insulin shockช็อกเหตุอินซูลิน [มีความหมายเหมือนกับ shock, hypoglycaemic; shock, hypoglycemic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insulinomaเนื้องอกหลั่งอินซูลิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insulinอินซูลิน [TU Subject Heading]
insulinอินซูลิน, ฮอร์โมนที่สร้างจากกลุ่มบีตาเซลล์ที่บริเวณส่วนกล่างของไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์  ทำหน้าที่รักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Insulinอินซูลิน, ฮอร์โมนอินซูลิน, อินสุลิน [การแพทย์]
Insulin Allergyการแพ้อินสุลิน [การแพทย์]
Insulin Antagonistsตัวต่อต้านอินสุลิน, การออกฤทธิ์ต้านกับอินซูลิน [การแพทย์]
Insulin Antibodiesอินซูลิน แอนติบอดี, อินสุลิน แอนติบอดีย์ [การแพทย์]
Insulin Comaโคมาจากอินสุลิน [การแพทย์]
Insulin Coma Treatmentการทำให้หมดสติด้วยอินซูลิน [การแพทย์]
Insulin Concentration, Ambientระดับของอินซูลินในเลือด [การแพทย์]
Insulin Deficiencyการขาดอินซูลิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hate my insulin shots.ฉันเกลียดที่ต้องฉีดอินซูลิน Split (2016)
Okay, you think people are just gonna give you their insulin if you ask?เเล้วเธอคิดจริงๆหรอ ว่าคนพวกนั้นเขาจะ ให้อินซูลินที่จำเป็นมากๆสำหรับพวกเขากับเธอ เเค่เธอไปขอกันง่ายๆอย่างั้นหรอ ? The Endless Thirst (2013)
Our insulin supply is gone.อินซูลินของเราหมดแล้ว The Endless Thirst (2013)
I took my insulin without eating.ฉันฉีดอินซูลินโดยไม่ทานอาหาร Outbreak (2013)
- Alice, you didn't take your insulin without eating.- อลิซ ยังไม่ได้กินข้าว อย่าเพิ่งฉีดอินซูลิน Pilot (2013)
I need to take my Insulin now.ฉันต้องฉีดอินซูลินเดี๋ยวนี้ Measure of a Man (2012)
We need to get you Insulin now.เราต้องได้อินซูลินเดี๋ยวนี้ Measure of a Man (2012)
Do you know why they only give me enough Insulin for one day at a time?รู้มั้ยทำไมพวกเขาถึงให้อินซูลินฉัน แค่พอใช้ The Three Bears (2012)
And I am gonna finally take my Insulin shot!และผมจะได้ฉีดอินซูลินซะที! Competitive Ecology (2011)
So if a student came to you and said they had diabetes, would you give them insulin or would you say, "Hey, that's just who you're supposed to be."ถ้ามีนักเรียนมาหาคุณ แล้วบอกว่าเขาเป็นเบาหวาน คุณจะให้เขาฉีดอินซูลิน หรือจะบอกว่า "เฮ้ มันก็แค่สิ่งที่เธอควรเป็น" Born This Way (2011)
She needs insulin right away.เธอต้องได้รับอินซูลิน อย่างด่วน Pilot (2010)
She gets insulin shots every 24 hours.เธอต้องได้รับอิซูลิน ในทุกๆ24 ชม. Pilot (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
insulinThe insulin was making her fat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อินซูลิน[N] insulin, Example: ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่อายุน้อยต้องรักษาด้วยอินซูลินเป็นหลัก เพราะผลิตอินซูลินเองไม่ได้, Thai definition: ฮอร์โมนประเภทโปรตีนชนิดหนึ่ง ซึ่งหย่อมเซลล์แลงเกอร์ฮานส์ ในตับอ่อนผลิตขึ้น มีสมบัติควบคุมการเผาผลาญน้ำตาลในร่างกาย ในทางแพทย์ใช้เป็นสารลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน, Notes: (อังกฤษ)

CMU English Pronouncing Dictionary
INSULIN    IH1 N S AH0 L AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insulin    (n) ˈɪnsjulɪn (i1 n s y u l i n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胰岛素[yí dǎo sù, ㄧˊ ㄉㄠˇ ㄙㄨˋ, / ] insulin, #11,292 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インシュリンショック療法[インシュリンショックりょうほう, inshurinshokku ryouhou] (n) insulin shock therapy [Add to Longdo]
インスリノーマ[, insurino-ma] (n) insulinoma [Add to Longdo]
インスリン(P);インシュリン(P)[, insurin (P); inshurin (P)] (n) insulin; (P) [Add to Longdo]
インスリンショック;インスリン・ショック[, insurinshokku ; insurin . shokku] (n) insulin shock [Add to Longdo]
インスリンショック療法;インスリン・ショック療法[インスリンショックりょうほう(インスリンショック療法);インスリン・ショックりょうほう(インスリン・ショック療法), insurinshokku ryouhou ( insurinshokku ryouhou ); insurin . shokku ryouhou ( insurin] (n) insulin shock therapy [Add to Longdo]
インスリン抵抗性症候群[インスリンていこうせいしょうこうぐん, insurin teikouseishoukougun] (n) insulin-resistance syndrome [Add to Longdo]
膵島[すいとう, suitou] (n) islets of Langerhans (pancreatic cells which produce insulin) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 insulin
   n 1: hormone secreted by the isles of Langerhans in the
      pancreas; regulates storage of glycogen in the liver and
      accelerates oxidation of sugar in cells

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top