ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

insipience

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insipience-, *insipience*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insipience[N] ความโง่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insipience(อินซิพ'เพียนซฺ) n. ความโง่., See also: insipient adj. insipiencely adv.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Insipience \In*sip"i*ence\, n. [L. insipientia: cf. OF.
   insipience.]
   Lack of intelligence; stupidity; folly. [R.] --Blount.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

insipience

 


  

 
insipience
 • ความโง่[Lex2]
 • (อินซิพ'เพียนซฺ) n. ความโง่. ###SW. insipient adj. insipiencely adv. [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top