ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indorsement

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indorsement-, *indorsement*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
indorsement(n) การสลักหลัง, การรับรอง, การสนับสนุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
indorsementการสลักหลัง (ตั๋วเงิน) [ ดู backing ความหมายที่ ๑ และ endorsement ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indorsement in blankการสลักหลังลอย (ดู blank endorsement; blank indorsement ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indorsementsการสลักหลังตั๋วเงิน [TU Subject Heading]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indorsement \In*dorse"ment\, n. [From {Indorse}; cf.
   {Endorsement}.] [Written also {endorsement}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of writing on the back of a note, bill, or other
    written instrument.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is written on the back of a note, bill, or
    other paper, as a name, an order for, or a receipt of,
    payment, or the return of an officer, etc.; a writing,
    usually upon the back, but sometimes on the face, of a
    negotiable instrument, by which the property therein is
    assigned and transferred. --Story. Byles. Burrill.
    [1913 Webster]
 
   3. Sanction, support, or approval; as, the indorsement of a
    rumor, an opinion, a course, conduct.
    [1913 Webster]
 
   {Blank indorsement}. See under {Blank}. Indorser

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indorsement
   n 1: a promotional statement (as found on the dust jackets of
      books); "the author got all his friends to write blurbs for
      his book" [syn: {endorsement}, {indorsement}, {blurb}]
   2: a speech seconding a motion; "do I hear a second?" [syn:
     {second}, {secondment}, {endorsement}, {indorsement}]
   3: formal and explicit approval; "a Democrat usually gets the
     union's endorsement" [syn: {sanction}, {countenance},
     {endorsement}, {indorsement}, {warrant}, {imprimatur}]
   4: a signature that validates something; "the cashier would not
     cash the check without an endorsement" [syn: {endorsement},
     {indorsement}]
   5: the act of endorsing; "a star athlete can make a lot of money
     from endorsements" [syn: {endorsement}, {indorsement}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top