ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indecent exposure

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indecent exposure-, *indecent exposure*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
indecent exposureการแสดงลามกอนาจาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Arrest her for indecent exposure.-เป็นยังไงบ้างลูก Rock Star (2001)
Instead, we're probably gonna get picked up for indecent exposure.แทนที่เราจะเปิดโอกาสให้พวกมันแบบนี้ Peaceful Warrior (2006)
In addition to the indecent exposure wrap, he also had some lewd behavior,trespassing.นอกจากนิสัยที่สกปรก ก้าวร้าว โอ้อวด เขายังมีนิสัยแย่ๆ อย่าง ชอบบุกรุกอีกด้วย Memoriam (2008)
Come on. Get out of here before I slap an indecent exposure on you.เร็วๆเข้า ลุกออกไปจากที่นี่ก่อนที่ฉันจะอัดแก ข้อหาทำการอนาจารในที่สาธารณะ Fun Town (2008)
- What? Cops nabbed him for indecent exposure.ตำรวจจับเขาเพื่อรีดให้เขาระเบิดออกมา Chuck Versus the Beefcake (2009)
- Not unless you include jaywalking and indecent exposure.ไม่เลย เว้นแต่จะรวม การเดินลัดสนาม และการแต่งตัว ไม่เหมาะสมไปด้วย White to Play (2009)
It says here, Jonathan, that you have priors for stalking, indecent exposure.ที่นี่เรียก โจนาธาน นายเนี่ย มีประวัติสะกดรอย และกระทำอนาจาร Cloudy with a Chance of Murder (2012)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
露阴癖[lù yīn pǐ, ㄌㄨˋ ㄆㄧˇ, / ] indecent exposure; flashing, #138,967 [Add to Longdo]
猥亵性暴露[wěi xiè xìng bào lù, ㄨㄟˇ ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˋ ㄅㄠˋ ㄌㄨˋ, / ] indecent exposure; flashing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  indecent exposure
      n 1: vulgar and offensive nakedness in a public place [syn:
           {indecent exposure}, {public nudity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top