ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incursive

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incursive-, *incursive*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incursive(อินเคอ' ซิฟว) adj. บุกรุก, โจมตี, รุกล้ำ (making incursions)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incursive \In*cur"sive\, a.
   Making an incursion; invasive; aggressive; hostile.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incursive
   adj 1: involving invasion or aggressive attack; "invasive war"
       [syn: {incursive}, {invading}, {invasive}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

incursive

 


  

 
incursive
 • (อินเคอ' ซิฟว) adj. บุกรุก, โจมตี, รุกล้ำ (making incursions) [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top