ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in the black

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in the black-, *in the black*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in the black[IDM] ไม่เป็นหนี้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Going home in the blackout one night they lost each otherบ้านการไปใน blackout สิ่ง night they คนอื่นๆ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
- Just put your hand in the black box.- เอามือสอดเข้าไปในกล่องก็แล้วกันน่ะ Phantasm (1979)
You can take it home with you. I'll throw in the black keys for free.คุณสามารถพามันกลับไปบ้านกับคุณ ผมจะให้กุญแจสีดำฟรี The Blues Brothers (1980)
Okay. Now, those guys in the black pajamas, they jumped me.เอาล่ะ ตอนนี้พวกผู้ที่อยู่ในชุดนอนสีดำพวกเขากระโดดลงมาให้ฉัน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Are you talking about the girl in the black sweatshirt?พูดถึงสาวเสื้อดำล่ะิ Raise Your Voice (2004)
You're worrying too much. You have a lot of support in the black community.คุณกังวลมากไป คุณมี แรงสนับสนุนจากคนดำอยุ่มาก Crash (2004)
Just try it on. I want to see what you look like in the black and white.อยากดูว่านายใส่แล้วเป็นไง Goal! The Dream Begins (2005)
There's Rapunzel... single-handedly keeping the kingdom's shampoo industry in the black.นี่คือ ราพันเซล ผู้เก็บเงินโรงงานแชมพูของอาณาจักรแต่เพียงผู้เดียว Happily N'Ever After (2006)
I was five years old, or something, in a little town, Wildberg, in the Black Forest, and it was just bombed to ashes, you know?ตอน... อายุ 5 ขวบ ประมาณนั้น เมืองเล็ก ๆ ในไวด์เบอร์ก แบล็ดฟอเรส แล้วมันก็ดดนบอมบ์เป็นเถ้าถ่าน Rescue Dawn (2006)
So heroic in manner, he appeared so valiant in word... no one could ever guess at the darkness... lurking in the black heart of Sir Romulus Turnbull.เปรียบดังวีรบุรุษ เขาช่างกล้าหาญหาคำใดมาเปรียบเปรยไม่ ไม่มีผู้ใดสามารถคาดเดาได้ในความมืดมิด ที่ซ่อนลึกภายในใจทมึฬ ของเซอร์ โรมูลัส เทิร์นบัล Atonement (2007)
To defeat a man like Sargon, well-versed in the black arts, one would require a potent weapon indeed.เพื่อปราบคนอย่างซาร์ก้อน ต้องหาผู้มีความรู้เรื่องมนต์ดำ สิ่งหนึ่งที่ต้องการคือ อาวุธที่ทรงพลัง The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
She can't go outside in the blackout? Yeah.-เธอไม่สามารถออกไปทั้งๆที่เมืองยังไฟดับอย่างนี้ The Dark Night (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in the blackThat publishing company is in the black.
in the blackThis ought to bring in enough money to put us back in the black.
in the blackWe are in the black this month.

Japanese-English: EDICT Dictionary
黒字[くろじ, kuroji] (n,adj-no) balance (figure) in the black; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top