ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impunity

IH2 M P Y UW1 N IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impunity-, *impunity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impunity(n) การได้รับยกเว้นจากการลงโทษ, See also: รอดพ้นจากสถานการณ์ไม่ดี, Syn. exemption

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impunity(อิมพิว' นิที) n. การได้รับการยกเว้นโทษ, การได้รับนิรโทษ

English-Thai: Nontri Dictionary
impunity(n) การพ้นโทษ, การอภัยโทษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impunityการไม่ต้องถูกลงโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
impunity(n, jargon) การไม่นำผู้กระทำผิดมาลงโทษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Basically, you have absolute impunity to do whatever you want... nobody can touch you.พูดง่ายๆ คือคุณจะทำอะไรก็ได้ที่อยากทำ ไม่มีใครทำอะไรคุณได้ Primer (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การไม่ต้องถูกลงโทษ[kān mai tǿng thūk longthōt] (n, exp) EN: impunity

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IMPUNITY IH2 M P Y UW1 N IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impunity (n) ˈɪmpjˈuːnɪtiː (i1 m p y uu1 n i t ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impunity \Im*pu"ni*ty\, n. [L. impunitas, fr. impunis without
   punishment; pref. im- not + poena punishment: cf. F.
   impunit['e]. See {Pain}.]
   Exemption or freedom from punishment, harm, or loss.
   [1913 Webster]
 
      Heaven, though slow to wrath,
      Is never with impunity defied.      --Cowper.
   [1913 Webster]
 
      The impunity and also the recompense.  --Holland.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impunity
   n 1: exemption from punishment or loss

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top