ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impinged

   
120 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impinged-, *impinged*, imping, impinge
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา impinged มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *impinged*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impinge[VT] กระทบ, See also: ส่งผลต่อ, Syn. crash, hit, strike
impinge[VT] เข้าแทรกแซง, See also: สอดแทรก, บุกรุก, Syn. encroach, interfere, invade
limping[ADJ] ที่คลานไป
impinge on[PHRV] กระทบกระแทก, See also: กระทบ, กระแทก, ปะทะ
impinge upon[PHRV] กระทบกระแทก, See also: กระทบ, กระแทก, ปะทะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impinge(อิมพินจฺ') vt. กระทบ, การแทก, ปะทะ, บุกรุก, รุกราน, มีผลต่อ., See also: impinger n. impingement n., Syn. strike, collide

English-Thai: Nontri Dictionary
impinge(vt) กระทบ,บุกรุก,รุกราน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shoulder impingement syndromeกลุ่มอาการกระดูกทับเส้นเอ็นไหล่ [TU Subject Heading]
Impingementการกด [การแพทย์]
Limpingการเดินเขยก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
skimp,skimpy,skimping[ซคิมพ,ซคิม-พิ,ซคิม-พิง] (vi vt adj ) หวง, ขี้ตืด, ขี้เหนียว ทำอย่างลวกๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bapu, she is limping again.บาปู มันเดินเป๋อีกแล้ว Gandhi (1982)
That's all right. I found the rabbit limpingไม่เป็นไร ผมว่ากระต่ายอ่อนแรง 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Bring him to our table, primping your hair and your dress.เอามันขึ้นไปบนโต๊ะ /เล่นผมของเธอ และก็เสื้อผ้า American History X (1998)
But he got bit, that's why he's limping.แต่เขากลับถูกหมากัด เขาถึงเดินกระเผลก Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
You pimping tourists for me again?นี่แกเป็นแมงดาจัดหญิงให้ชั้นอีกแล้วเหรอ 50 First Dates (2004)
Mom, why are you limping?แม่ครับ ขาไปโดนอะไรมาเหรอครับ Rice Rhapsody (2004)
Stop pimping off of Gong-gil.หยุดขายตัวได้แล้ว กองกลิ The King and the Clown (2005)
And poor waiter just had his heart broken, so if it takes you being nice to him to get our house fixed,then... you're--you're pimping me out for a new roof?แล้ววอลเตอร์ผู้น่าสงสาร ก็เพิ่งอกหักมา ดังนั้น ถ้าถึงต้องให้ลูกทำดีกับเขา เพื่อให้เค้าซ่อมบ้านเรา แล้ว... นี่แม่จะขายผมเพื่อหลังคาใหม่เนี่ยนะ Welcome to Kanagawa (2008)
And I am not pimping you out.ไม่ใช่ว่าขายลูก Welcome to Kanagawa (2008)
- Good, no one's limping. - Huh...ดีนะ ไม่มีใครหมดแรง เฮ้อ... Snow Buddies (2008)
Actually, yeah, I do. It's called "shriiimping."อันที่จริงก็ใช่, มันเรียกว่า "shriiimping." Page Turner (2008)
Shrimping?ShrimpingPage Turner (2008)
Nobody complains when I'm shrimping them.ไม่มีใครบ่นอะไรตอนที่ผมเพ้นภาพให้เลย Page Turner (2008)
Why are you limping?ทำไมเดินกะเผลก A Vision's Just a Vision (2008)
The spine's crushed from c6 to t1, impinging on the cord.กระดูกสันหลังของเขาหักตั้งแต่ตำแหน่ง C6 ถึง T1 เป็นแนวลงมา Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
So, what's with all the primping?เขาแต่งตัวทำไมกัน? Mattress (2009)
I hire you to document my little girl's birthday party, and you're pimping your student film?ชั้นจ้างเธอมาถ่ายงานวันเกิดลูกสาวชั้น แล้วนายมาทำตัวเป็นแมงดาเสนองานนักศึกษาให้ชั้น? Pilot (2009)
In my flash-forward, I'm driving pimping ride.ในภาพอนาคตที่ข้าเห็น ข้าขับรถแต่งหรู Black Swan (2009)
Oh, he'd always come limping back.โอ้ เขากลับมาแบบเหนื่อยอ่อนเสมอ Swap Meat (2010)
Perhaps he's primping.เขาคงอยากแต่งตัวให้พิถีพิถัน Batman: Under the Red Hood (2010)
I suddenly appeared, bloody and unconscious, on a shrimping boat off Delacroix.ฉันโผล่มาแบบโชกเลือด และหมดสติ บนเรือจับกุ้งในเดอลาครัวซ์ Two Minutes to Midnight (2010)
70% of the heroin that comes into city comes through Anton, when he's not pimping little girls for fun.70% ของเฮโรอีนในเมือง มาจาก แอนทอน ตอนเขาไม่ได้ เป็นแมงดา ผมแฝงตัวอยู่ 8 เดือน Fresh Paint (2010)
Well, he did have blood on his wallet, and you said you saw him limping.อื้อ ถ้าเขาไม่ได้มีเลือดอยู่บนกระเป๋าของเขานะ และเธอบอกว่าเธอเห็นเขาเดินโขยกเขยก Double Identity (2010)
♪ has left me limping♪ has left me limping ♪ With You I'm Born Again (2010)
What, are we pimping for him now?ตอนนี้ เราต้องเป็น พ่อเล้า ให้เขาอย่างนั้นเหรอ? 2.0 (2010)
You may see me as a limping freak of nature.แม้ว่าคุณจะเรียกฉันว่าตัวประหลาด Haunters (2010)
Sensational. That's pimping.ขอคารวะให้สุดจอกเลย! 50/50 (2011)
Go into the commercial shrimping business and call myself Captain Dunk.ไปสู่? ธุรกิจ shrimping เชิงพาณิชย์และเรียกตัวเองว่า Dunk กัปตัน We Bought a Zoo (2011)
You're not limping.คุณไม่ได้โผลเผลก Bombshells (2011)
He was limping.เขาขาเป๋ Can't See the Fae-Rest (2011)
I was limping. It was bad.เราใช้วิธีคลานไปเรื่อยๆ มันแย่มาก Cherokee Rose (2011)
I thought I had a primping problem.ฉันคิดว่าฉันมีปัญหากับการแต่งตัว Con-Heir (2012)
I'm not hiding. I'm primping.ฉันไม่ได้หลบ ฉันกำลังแต่งหน้าอยู่ The End of the Affair? (2012)
Mr. Mancini is going to be limping for the rest of his life, and I'm not talking emotionally.คุณแมนซินี่กำลังจะเป็นง่อย ไปตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของเขา \และฉันก็ไม่อยากจะใช้อารมณ์กับเรื่องแบบนี้ Of Mouse and Man (2012)
Yo, Mikey, I was in the middle of pimping this ride, not pimping it out.โย่ ไมกี้ ฉันกำลังจัดการ แปลงโฉมรถคันนี้อยู่นะ ไม่ได้ให้เอาไปโชว์ 3.0 (2012)
You're not limping. What's going on?นายไม่เป็นไรซะหน่อย เกิดอะไรขึ้น Thanksgiving (2012)
I'm pimping out celebutantes for Dan to have sex with.ฉันกำลังเป็นนายหน้าหาผู้หญิงให้แดนนอนด้วยน่ะ Portrait of a Lady Alexander (2012)
Two-thousand-buck- a-night call girl, definitely not skimping on dinner.2000เหรียญ นางทางโทรศัพท์ กินอาหารค่ำแบบไม่ประหยัดเลย The Method in the Madness (2012)
I'm a hard-bodied, hairy-chested, rooting tooting shooting, parac' hutting demolition double-cap crimping frogman.ฉันยากฉกรรจ์ขนอก ขจัด ทูทิง ยิง พาระชูทิง การรื้อถอนคู่หมวกมนุษย์กบ จีบ Lone Survivor (2013)
- Why is he limping? - Maybe she kicked him.ทำไมเขาถึงขาเป๋ \ บางทีหล่อนอาจเตะเขา She's Better Now (2013)
Limping.โดยการคลานไป The Blood from the Stones (2013)
So, he was probably walking or limping on this injury for several few days.ดังนั้น เขามีความเป็นไปได้ ที่จะเดิน หรือเดินเขยก จากการบาดเจ็บนี้ เมื่อไม่กี่วันก่อน The Fact in the Fiction (2013)
Yeah, but what happened to primping up for your reunion?ไปมีความสุขตามสไตล์ของเธอเถอะ ช่วยลืมเรื่องวินเซนต์ไปซักครั้งนึง Reunion (2013)
I sat on a toilet so long, my feet fell asleep, then I noticed limping was getting MeowMeowBeenz, so I just kind of started committing.ฉันนั่งชักโครกนานไป เท้าเลยชา จากนั้นพอรู้ว่าเดินขาเป๋ แล้วได้เหมียวๆบีนซ์ ฉันก็เลยทำต่อไป App Development and Condiments (2014)
- Are you pimping out your own mother?- นี่ลูกจะขายแม่ตัวเองเหรอ The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
Thanks. It's impinging on the medulla.ขอบใจ มันกดส่วนเมดัลลา Doctor Strange (2016)
Well, considering you're one tremble away from limping out of here I'd say I'm close enough.เหรอ กลัวสั่นสู้แล้วนายจะไม่รอด จ่อยังงี้ไม่พลาด xXx: Return of Xander Cage (2017)
Unless it's referred pain, which could be nerve impingement or diaphragmatic irritation, so...Außer, es ist ein fortgeleiteter Schmerz, was ein Nerven-Impingement oder eine Zwerchfellreizung sein könnte, also... Map of You (2013)
You said you're a doctor-- do you know about impingement syndrome?Sie sagten, Sie wären Ärztin... kennen Sie das Impingement-Syndrom? Ready or Not (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impingThe German Shepherd was limping down the street.
impingThe sudden glare impinged painfully on his eyes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีผลกระทบ[V] affect, See also: influence, bear upon, impinge upon, have an effect/impact on, Syn. มีผลต่อ, Example: การนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานได้พบว่ามีผลกระทบต่อร่างกายหลายอย่าง
ง่องแง่ง[ADV] lamely, See also: limpingly, slowly, difficulty, Syn. กระง่องกระแง่ง, กระย่องกระแย่ง, Ant. กระฉับกระเฉง, Example: เขาเดินง่องแง่งไปที่เตียง, Thai definition: อาการที่ร่างกายไม่แข็งแรงทำให้เดินหรือเคลื่อนไหวไม่ถนัด
โผลกเผลก[ADV] limpingly, See also: lamely, Syn. กะโผลกกะเผลก, เป๋, โขยกเขยก, Ant. คล่องแคล่ว, ทะมัดทะแมง, Example: เขายังต้องเดินโผลกเผลกไปอีกนานหลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้น, Thai definition: อาการเดินไม่ปกติ คือ ยกขาข้างหนึ่งไม่ได้ระดับกับอีกข้างหนึ่ง อย่างคนขาพิการเดิน
โผลกเผลก[ADV] lamely, See also: limpingly, Syn. กะโผลกกะเผลก, Ant. คล่องแคล่ว, ทะมัดทะแมง, Example: หลังจากอุบัติเหตุคราวนั้น เขาก็ต้องเดินโผลกเผลกมาตลอดเพราะขาใช้การได้ไม่เหมือนเดิม, Thai definition: กะโผลกกะเผลก, อาการเดินไม่ปกติ คือยกขาข้างหนึ่งไม่ได้ระดับกับอีกข้างหนึ่งอย่างคนขาพิการเดิน
ย่องแย่ง[ADV] limpingly, See also: totteringly, haltingly, stumblingly, shufflingly, teeteringly, staggeringly, dodderingly, , Syn. กระย่องกระแย่ง, Example: คนชรามักเดินย่องแย่ง, Thai definition: ไม่ถนัด, ไม่แข็งแรง, (ใช้แก่อาการเดินที่เหยียบไม่ถนัด)
ซ่องแซ่ง[ADV] shakily, See also: staggeringly, limpingly, Syn. กระย่องกระแย่ง, กระซ่องกระแซ่ง, Example: ยายเดินซ่องแซ่งเพราะแก่มากแล้ว
ขจอก[ADJ] crippled, See also: limping, lame, Syn. ง่อย, ขาเขยก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก[adj.] (kē) EN: not straight ; askew ; awry ; irregular ; crooked ; lame ; limping   FR: de travers ; tordu
ย่องแย่ง[adv.] (yǿngyaēng) EN: limpingly ; totteringly ; haltingly ; stumblingly ; shufflingly ; teeteringly ; staggeringly ; dodderingly ; hobblingly ; lamely   

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPINGE    IH2 M P IH1 N JH
LIMPING    L IH1 M P IH0 NG
PIMPING    P IH1 M P IH0 NG
CRIMPING    K R IH1 M P IH0 NG
IMPINGES    IH2 M P IH1 N JH AH0 Z
SKIMPING    S K IH1 M P IH0 NG
SCRIMPING    S K R IH1 M P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impinge    (v) ˈɪmpˈɪnʤ (i1 m p i1 n jh)
limping    (v) lˈɪmpɪŋ (l i1 m p i ng)
pimping    (v) pˈɪmpɪŋ (p i1 m p i ng)
crimping    (v) krˈɪmpɪŋ (k r i1 m p i ng)
impinged    (v) ˈɪmpˈɪnʤd (i1 m p i1 n jh d)
impinges    (v) ˈɪmpˈɪnʤɪz (i1 m p i1 n jh i z)
primping    (v) prˈɪmpɪŋ (p r i1 m p i ng)
skimping    (v) skˈɪmpɪŋ (s k i1 m p i ng)
impinging    (v) ˈɪmpˈɪnʤɪŋ (i1 m p i1 n jh i ng)
scrimping    (v) skrˈɪmpɪŋ (s k r i1 m p i ng)
shrimping    (v) ʃrˈɪmpɪŋ (sh r i1 m p i ng)
impingement    (n) ˈɪmpˈɪnʤmənt (i1 m p i1 n jh m @ n t)
impingements    (n) ˈɪmpˈɪnʤmənts (i1 m p i1 n jh m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冲撞[chōng zhuàng, ㄔㄨㄥ ㄓㄨㄤˋ, / ] to collide; jerking motion; to impinge; to offend; to provoke, #23,947 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Crimpeinsatz {m} [techn.]crimping pliers insert [Add to Longdo]
Crimpwerkzeug {n} [techn.] | Aufnahme des Crimpwerkzeugescrimping tool | locator of a crimping tool [Add to Longdo]
Crimpzange {f}; Kabelschuhzange {f} [techn.]crimping pliers [Add to Longdo]
Crimpzange {f}; Quetschzange {f}; Handzange {f} (für Kontakte) [techn.]crimping tool [Add to Longdo]
Prallblech {n} [techn.] | Prallbleche {pl}impingement baffles | impingement baffles [Add to Longdo]
Zusammenstoß {m} | Zusammenstöße {pl}impingement | impingements [Add to Longdo]
beaufschlagento impinge [Add to Longdo]
bemessendscrimping [Add to Longdo]
(widerrechtlich) eingreifen (in); verstoßen (gegen Rechte usw.)to impinge [Add to Longdo]
fallen; einwirken (auf); sich auswirken (auf); beeinflussento impinge (on) [Add to Longdo]
hinken; humpeln; lahmen | hinkend; humpelnd; lahmend | gehinkt; gehumpelt; gelahmt | er/sie hinkt; er/sie humpelt; er/sie lahmt | ich/er/sie hinkte; ich/er/sie humpelte; ich/er/sie lahmte | er/sie hat/hatte gehinkt; er/sie hat/hatte gehumpelt; er/sie hat/hatte gelahmtto limp; to walk with a limp | limping | limped | he/she limps | I/he/she limped | he/she has/had limped [Add to Longdo]
knapp haltendskimping [Add to Longdo]
knausern (mit); sparen (an) | knausernd; sparend | geknausert; gespart | knausert; spart | knauserte; sparteto skimp (on) | skimping | skimped | skimps | skimped [Add to Longdo]
kräuselndcrimping [Add to Longdo]
kuppelndpimping [Add to Longdo]
stießimpinged [Add to Longdo]
stößtimpinges [Add to Longdo]
stoßen (an; gegen); zusammenstoßen (mit); auftreffen (auf) | stoßend | gestoßento impinge (on; upon) | impinging | impinged [Add to Longdo]
Claudicatio; Hinken {n} [med.]claudication; limping [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エビ漁[エビりょう, ebi ryou] (n) shrimp fishing; shrimping [Add to Longdo]
圧着[あっちゃく;あつぎ, acchaku ; atsugi] (n,vs) crimp; crimping [Add to Longdo]
危なっかしい[あぶなっかしい, abunakkashii] (adj-i) dangerous; critical; grave; uncertain; unreliable; limping; narrow; close; watch out [Add to Longdo]
質素倹約[しっそけんやく, shissokenyaku] (n,vs) (practice) simplicity and frugality; scrimping and saving [Add to Longdo]
手抜き[てぬき, tenuki] (n,vs) (1) omitting crucial steps; cutting corners; skimping; (2) intentional negligence; (P) [Add to Longdo]
落射照明[らくしゃしょうめい, rakushashoumei] (n) epi-illumination; illumination that impinges on the sample from the viewing direction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impinge \Im*pinge"\, v. t. [imp. & p. p. {Impinged}; p. pr. &
   vb. n. {Impinging}.] [L. impingere; pref. im- in + pangere to
   fix, strike; prob. akin to pacisci to agree, contract. See
   {Pact}, and cf. {Impact}.]
   To fall or dash against; to touch upon; to strike; to hit; to
   clash with; -- with on or upon.
   [1913 Webster]
 
      The cause of reflection is not the impinging of light
      on the solid or impervious parts of bodies. --Sir I.
                          Newton.
   [1913 Webster]
 
      But, in the present order of things, not to be employed
      without impinging on God's justice.   --Bp.
                          Warburton.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top