ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

im rahmen von

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -im rahmen von-, *im rahmen von*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา im rahmen von มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *im rahmen von*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dennis came forward on a zodiac-cult investigation before you joined us.Dennis trat im Rahmen von Ermittlungen zu einem Sternzeichenkult an uns heran. Force Majeure (1997)
These parts represent a large part of a dealership's income, through the replacement and the maintenance.Diese Ersatzteile stellen einen großen Teil des Einkommens eines Vertragshändlers dar im Rahmen von Reparatur- und Wartungsarbeiten. Who Killed the Electric Car? (2006)
Deceptions within deceptions, moves behind moves.Verschwörungen im Rahmen von Verschwörungen Zug um Zug. Episode #1.1 (2007)
Preferably with a partner, involving any light-based firearm activity in the Tri-State area.Möglichst mit einem Partner und im Rahmen von Aktivitäten mit Lichtfeuerwaffen im Dreiländereck. Bad News (2011)
We would be discussing Ancient Javanese Art... Your country lectures us about cooperation in the world from terrorIm Rahmen von unserem Kunstgeschichte-Fachbereich möchte ich heute folgende Fragen an Sie weiterreichen, Von Ihrem Land haben wir eine Menge in Sachen "Terrorismus" gelernt. Java Heat (2013)
But, uh, I come today because I'm investigating a, um-Ich bin vielmehr im Rahmen von Ermittlungen hier... Tusk (2014)
All due respect, Mr. Ross, seems of late, your legal needs are more the "keep me off death row" kind.Bei allem Respekt, in letzter Zeit waren Ihre rechtlichen Bedürfnisse eher im Rahmen von "Bewahren Sie mich vor dem Todesurteil". Disgrace (2014)
I hired you three under America Works.Ich habe euch drei im Rahmen von America Works eingestellt. Chapter 34 (2015)
This is part of Operation Enduring Freedom.Diese Operation läuft im Rahmen von "Enduring Freedom". Episode #1.5 (2016)
-Establishing that "we're women".- Im Rahmen von "wir sind Frauen".  ()

German-Thai: Longdo Dictionary
im Rahmen vonในขอบเขตของ, ในท้องเรื่อง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rahmen {m}; Gefüge {n} | im Rahmen der geltenden Gesetze | im Rahmen von | im Rahmen des Möglichen | den Rahmen (einer Sache) sprengen | in engem (größerem) Rahmenframework | within the framework of existing legislation | within the scope of | within the realms of possibility | to go beyond the scope of | on a small (large) scale [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  im Rahmen von /imraːmənfɔn/
   within the scope of

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top