ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

i.o.u.

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -i.o.u.-, *i.o.u.*
Possible hiragana form: い.お.う.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา i.o.u. มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *i.o.u.*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
i.o.u.abbr. I owe you,หลักฐานการยืมเงินหรือเป็นหนี้ที่มีลายเซ็นของลูกหนี้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's probably best. This place doesn't accept I.O.U.S.คงดีกว่า The Lost Boy (2009)
Um, can I just get an I.O.U. for that essay?อืม ขอฉันติดเรื่องเรียงความไว้ก่อนได้ไหมคะ? Crash and Burn, Girl! (2013)
And its title is "I.O.U." Oh, that's the encore on the set list that Sucking Chest Wound threw away.Und der Titel ist "I.O.U.", das ist die Zugabe auf der Set-Liste, die die sucking Chest Wound wegwarf. One Watson, One Holmes (2015)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 I O U \I O U\, IOU \I.O.U\([imac]" [=o]" [=u]"). [phonetic, from
   I owe you.]
   A paper having on it these letters, with a sum named, and
   duly signed; -- in use in England as an acknowledgment of a
   debt, and taken as evidence thereof, but not amounting to a
   promissory note; a due bill. --Wharton. --Story.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top