ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hyphenates

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hyphenates-, *hyphenates*, hyphenate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hyphenates มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hyphenates*)
English-Thai: Nontri Dictionary
hyphenate(vt) เชื่อมด้วยยติภังค์,แบ่งคำด้วยยติภังค์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, he's one of those "hyphenates".ช่าย เขาเป็นหนึ่งในนั้น... City of Angels (1998)
So is that hyphenated, or did her parentsSo is that hyphenated, or did her parents Brave New World (2008)
You took your wife's last name? You're a fucking hyphenate?นายใช้ชื่อสกุลของเมียเหรอ แล้วมาร่วมกับชื่อนายเหรอ Hot Tub Time Machine (2010)
No more hyphenate.No more hyphenate. Hot Tub Time Machine (2010)
I at least want to hyphenate my name.อย่างน้อยชั้นก็ควรใช้นามสกุลเดิมด้วย The Twilight Saga: Eclipse (2010)
Is "snowboarding turkey" hyphenated?"สโนว์บอร์ด ไก่งวง" พิมพ์ติดกันเลยมั้ย? The Homecoming Hangover (2010)
Is that hyphenated?มีแบ่งยติภังค์รึเปล่า? Studies in Modern Movement (2011)
She hyphenate?เธอใช้ทั้งสองนามสกุลด้วยกันเหรอ? An Innocent Man (2012)
She seems like a woman who would hyphenate.เธอดูเหมือนจะเป็นผู้หญิงที่ทำแบบนั้นนะ An Innocent Man (2012)
Can I give her four names, like a hyphenate?ผมตั้งชื่อให้สี่คนเหมือน แบ่งชื่อกันนะหรือ Don't You Feel Me (2013)
Maybe we could hyphenate.หรือใส่ชื่อคุณด้วย Doctor Strange (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
HYPHENATE    HH AY1 F AH0 N EY2 T
HYPHENATED    HH AY1 F AH0 N EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hyphenate    (v) hˈaɪfənɛɪt (h ai1 f @ n ei t)
hyphenated    (v) hˈaɪfənɛɪtɪd (h ai1 f @ n ei t i d)
hyphenates    (v) hˈaɪfənɛɪts (h ai1 f @ n ei t s)
hyphenating    (v) hˈaɪfənɛɪtɪŋ (h ai1 f @ n ei t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bindestrich {m}; Trennstrich {m}; Trennungsstrich {m} | Bindestriche {pl}; Trennstriche {pl}; Trennungsstriche {pl} | mit Bindestrich geschrieben | ohne Bindestrichhyphen | hyphens | hyphenated | unhyphenated [Add to Longdo]
Silbentrennung {f}hyphenation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハイフネーション[, haifune-shon] (n) hyphenation [Add to Longdo]
禁則処理[きんそくしょり, kinsokushori] (n) {comp} Japanese hyphenation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハイフネーション[はいふねーしょん, haifune-shon] hyphenation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top