ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hunt for

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hunt for-, *hunt for*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hunt for[PHRV] ล่าสัตว์เพื่อ (ด้วยปืน)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now you've put them on the hunt for somebody.แล้ว เธอก็ทำให้พวกเขา ตามล่าใครบางคน. Suspiria (1977)
- No, but I can hunt for it.- ไม่รู้ แต่จะลองหาดู Night of the Living Dead (1990)
They hunt for sport. Don't even need to see you.การไล่ล่าเป็นเกมส์ของมัน มันไม่จำเป็นต้องเห็นคุณหรอก Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
To hunt for rabbits.เพื่อล่ากระต่าย. Pan's Labyrinth (2006)
the hunt for red october. whitenights.แบบหนังเรื่องล่าตุลาแดง หรือไวท์ ไนท์ส Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
I can just as easily hunt for quail on another ranch as I can here.ฉันไปล่านกกระทาที่ทุ่งอื่นๆ ได้ง่ายพอๆกับที่นี่ There Will Be Blood (2007)
They took you away from the battlefront to hunt for deserters and cowards.พวกเขาให้คุณออกจากแนวหน้า.. ไปตามล่าพวกหนีทหาร และไอ้พวกขึ้ขลาด ผมไม่หล่ะ The Water Horse (2007)
- No, it's a scavenger hunt for UNICEF.-ม ไม่ค่ะ เรากำลังเล่นเกมแข่งหาของอยู่ค่ะ Trick 'r Treat (2007)
If you don't call off this witch hunt for Chuck Bartowski, this goes public.ถ้านายไม่อยู่ห่างๆ ชัค บาทาวสกี้ นี่จะถูกเผยแพร่ออกไป Chuck Versus the Fat Lady (2008)
He's on the hunt for powers.เค้าตามล่า หาพลัง Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
Of course they'd prefer to hunt for their own food.แน่นอน พวกมันคงอยากที่จะล่าอาหารด้วยตนเอง Episode #2.7 (2008)
How's the hunt for the mystery weapon going?การค้นหาเจ้าอาวุธลึกลับนี้ เป็นอย่างไรบ้าง? Rising Malevolence (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hunt forArchaeologists are those who hunt for clues about the lifestyles of ancient peoples.
hunt forI was on the hunt for lodgings.
hunt forThe police have started a nationwide hunt for the criminal.
hunt forTo hunt for a job.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้นหา[v.] (khonhā) EN: seek for ; search for ; search ; explore ; look through ; go after ; find ; look for ; dig for ; hunt for ; scout for ; look serchingly for   FR: chercher ; explorer ; fouiner ; éplucher

Japanese-English: EDICT Dictionary
職を探す[しょくをさがす, shokuwosagasu] (exp,v5s) to hunt for a job; to seek employment [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top