Search result for

hora

(66 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hora-, *hora*
Possible hiragana form: ほら
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
horae(ฮอ'รี) n. เทพธิดาแห่งฤดูการเจริญเติบโตและการเน่าเปื่อย
horal(ฮอ'รัล) adj. เกี่ยวกับชั่วโมง
horary(ฮอ'ระรี) adj. เกี่ยวกับชั่วโมง,เป็นชั่วโมง,ทุกชั่วโมง
amphora(แอม' เฟอระ) n. (pl. phorae, -phoras) โถขนาดใหญ่ที่มีที่จับสองที. -amphoral adj.
anaphora(อะแนฟ' เฟอระ) n. การเขียนซ้ำคำในตอนแรกเริ่มของโคลงหรืออนุประโยคหรือประโยค
anchorage(แอง' เคอะเรจฺ) n. ที่ทอดสมอ, ภาษีที่จอดเรือ, ภาวะที่ยึดเหนี่ยว, วิธีการยึดเหนี่ยว, ตัวค้ำ, Syn. anchor
choragus(คะเร'กัส) n.,ผู้นำคณะนักร้องประสานเสียง,คนทำงานรื่นเริง, Syn. choregus. -
choral(คอ'รัล) adj. เกี่ยวกับกลุ่มนักร้องประสานเสียง -n. เพลงสวดสรรเสริญพระเจ้าในโบสถ์, See also: choralist n. ดูchoral
chorale(คะแรล') n. เพลงสวดสรรเสริญพระเจ้าในโบสถ์,กลุ่มนักร้องประสานเสียงในโบสถ์
plethora(เพลธ'เธอระ) n. ความมีมากเกิน

English-Thai: Nontri Dictionary
anchorage(n) ที่ทอดสมอ,ที่จอดเรือ
choral(adj) เกี่ยวกับการร้องประสานเสียงในโบสถ์
thoracic(adj) เกี่ยวกับทรวงอก
thorax(n) หน้าอก,ทรวงอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Horatian odeศังสกานท์แบบฮอเรซ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let's hope so, Horace.หวังอย่างนั้นเหมือนกัน ฮอเรส Chuck in Real Life (2008)
Horace rogers, meet chuck bass. Pleasure.ฮอเรส โรเจอร์ นี่ชัค แบส ค่ะ ด้วยความยินดี Chuck in Real Life (2008)
Well, you won horace over.ดูเหมือนว่า เธอชนะใจโฮเรสแล้ว Chuck in Real Life (2008)
Horatio.โฮราชิโอ And How Does That Make You Kill? (2008)
Cory,I'm Lieutenant Horatio Caine with the Miami Police Department.โครี่ ฉันผู้หมวดโอราชิโอ เคน ตำรวจไมอามี่ And How Does That Make You Kill? (2008)
Did he tell Horatio he smashed a clock with a gun?เขาบอกโฮราชิโอรึเปล่าว่าทำนาฬิกาแตกด้วยปืน And How Does That Make You Kill? (2008)
That barrette out of your hair, Miss Horan.เอากิ๊ฟติดผมของคุณออก คุณโฮเรนท์ Doubt (2008)
Noreen Horan.. นอรีน โฮเรนท์ Doubt (2008)
Mister London, get back in your seat and stop bothering Miss Horan, please.นายลอนดอน กลับไปที่นั่งของเธอด้วย และกรุณาเลิกรบกวนน.ส.ฮอรอนด้วย Doubt (2008)
It's Horace.โดยฮอเรซ The Reader (2008)
I refuse to believe students at our school are worse than Horace Mann or Spence.โอเค ยินดีด้วย แดน The Goodbye Gossip Girl (2009)
I have your bullet for you, Horatio, from the back of the wife's head.ฉันเก็บหัวกระสุน ไว้ให้คุณโฮราชิโอ้ จากศรีษะด้านหลัง Out of Time (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
horaHe was named Horatio after his uncle.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราเวลา[n. exp.] (attrā wēlā) FR: emploi du temps [m] ; horaire [m]
การบาดเจ็บที่ทรวงอก[n. exp.] (kān bātjep thī sūang-ok) EN: chest trauma ; thoracic injury ; thoracic trauma   
ค่าจ้างรายชั่วโมง[n. exp.] (khājāng rāichūamōng) EN: hourly wage   FR: salaire horaire [m]
โคราช[n. prop.] (Khōrāt) EN: Khorat   FR: Khorat
กระดูกสันหลังส่วนอก[n. exp.] (kradūk sanlang sūan ǿk) EN: thoracic vertebra   FR: vertèbre thoracique [f]
หมายกำหนด[n.] (māi kam not) EN: schedule   FR: horaire [m]
งูดินโคราช [n. exp.] (ngū din Khōrāt) EN: Khorat Blind Snake   
นม[n.] (nom) EN: breast ; bust ; chest ; thorax ; bosom ; udders ; tit (vulg.)   FR: mamelle [f] ; poitrine [f] ; sein [m] ; téton [m] (fam.) ; nichon [m] (vulg.) ; lolo [m] (fam.) ; néné [m] (fam.)
เพลงโคราช[n. exp.] (phlēng Khōrāt) EN: khorat folk song   
รายชั่วโมง[adj.] (rāichūamōng) EN: hourly   FR: horaire

CMU English Pronouncing Dictionary
HORA    HH AO1 R AH0
HORAN    HH AO1 R AH0 N
HORAK    HH AO1 R AH0 K
HORACE    HH AO1 R AH0 S
HORATIA    HH AO0 R AA1 SH AH0
HORACIO    HH AO0 R EY1 S IY0 OW0
HORACIA    HH AO0 R AA1 S IY0 AH0
HORACEK    HH AO1 R AH0 CH EH0 K
HORATIO    HH ER0 EY1 SH OW0
HORATIUS    HH AO0 R EY1 SH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Horace    (n) (h o1 r i s)
Horatio    (n) (h @ r ei1 sh i ou)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Horas Schmerle {f}; Aalstrichschmerle {f} (Botia morleti) [zool.]skunk loach [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[うつぼ;ウツボ, utsubo ; utsubo] (n) (uk) moray (eel) (Gymnothorax kidako); muraenid [Add to Longdo]
ちらほら[, chirahora] (adv) (on-mim) here and there; now and then; in twos and threes [Add to Longdo]
ちらりほらり[, chirarihorari] (adv,adv-to) (See ちらほら) here and there; now and then; twos and threes; sparsely [Add to Longdo]
ほら[, hora] (conj,exp) look!; look out!; look at me!; (P) [Add to Longdo]
ほらね[, horane] (int) see; you see; ha [Add to Longdo]
ほら貝;法螺貝;吹螺;梭尾[ほらがい;ホラガイ, horagai ; horagai] (n) (uk) conch (Charonia tritonis); trumpet shell [Add to Longdo]
ほら話;法螺話[ほらばなし, horabanashi] (n) (See 法螺) tall story; cock-and-bull story [Add to Longdo]
アカペラ[, akapera] (n) a capella (unaccompanied choir or choral work) (ita [Add to Longdo]
アンカレジ;アンカレッジ[, ankareji ; ankarejji] (n) Anchorage [Add to Longdo]
アンフォラ[, anfora] (n) amphora [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ほら, hora] -Hoehle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 hora
   hooker; whore
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 hora
   hour; o'clock; time
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 hora
   hour; o'clock; time
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 hora
   hour; o'clock; time
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top