ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hooligans

HH UW1 L IH0 G AH0 N Z   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hooligans-, *hooligans*, hooligan
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So you and your friends went out at night on your bikes to visit your dying mother, and a group of hooligans called the Clowns picked a fight with you.นายกับพวกขี่รถออกไปตอนกลางคืน เพื่อไปเยี่ยมแม่ที่กำลังจะตายงั้นเหรอ และแก๊งที่เรียกตัวเองว่า คลาวน์มาหาเรื่องก่อน Akira (1988)
Hooligans! Ruffians!ไอ้จิ๊กโก๋! James and the Giant Peach (1996)
- You hooligans.- เจ้าพวกอันธพาล Monster House (2006)
It's a gentlemen's game played by hooligans.เป็นกีฬาสุภาพบุรุษ.. ที่มีผู้เล่นเป็นคนป่าเถื่อน Invictus (2009)
Hooligans...อันธพาล... Jump the Shark (2009)
Sick, deranged hooligans.พวกโรคจิตชอบก่อกวน Jump the Shark (2009)
Parasites! Hooligans!พวกกาฝาก พวกอันธพาล เข้าใจไหม Remains of the J (2009)
It's a small group of hooligansพวกเขาเป็นกลุ่มอันธพาลกลุ่มเล็กๆ The Mandalore Plot (2010)
I'm fine. hooligans couldn't haveไม่เป็นไร พวกอันธพาลไม่สามารถ The Mandalore Plot (2010)
Far be it from me to understand the minds of hooligans.ฉันไม่เข้าใจเจ้าพวกนักเลงพวกนั้นหรอก Truly Content (2010)
So... a roving gang of hooligans destroyed your sprinklers?สรุป... พวกแก๊งอันธพาลมาแกล้งทำสปริงเกอร์เธอพังเนี่ยนะ? Truly Content (2010)
We're not hooligans.เราไม่ใช่อันธพาล Will (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก๊งอันธพาล[n. exp.] (kaeng anthaphān) EN: gang of hooligans ; criminal gang   

CMU English Pronouncing Dictionary
HOOLIGANS    HH UW1 L IH0 G AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hooligans    (n) hˈuːlɪgənz (h uu1 l i g @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
不良仲間[ふりょうなかま, furyounakama] (n) gang of hoodlums (hooligans); bad company; companion in gang activities [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top