ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

homeostasis

HH OW2 M IY0 OW0 S T EY1 S AH0 S   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -homeostasis-, *homeostasis*, homeostasi
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
homeostasisn. ภาวะสมดุลของสิ่งแวดล้อมภายใน,ภาวะสมดุลทางคุณสมบัติเคมีและฟิสิกส์ของเหลวในร่างกาย, See also: homeostatic adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
homeostasis; homoiostasisภาวะธำรงดุล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
homeostasisโฮมีโอสเตซิส, การที่ร่างกายสามารถรักษาภาวะในร่างกายให้คงที่ เช่น อุณหภูมิ ความดันเลือด ความสมดุลของน้ำและเกลือแร่ เป็นต้น โดยไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแวดล้อม เช่น ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ควบคุมสมดุลของน้ำและเกลือแร่ ความเป็นกรดเป็นด่าง ความเข้มข้นของสารต่าง ๆ ภายในเ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

CMU English Pronouncing Dictionary
HOMEOSTASIS    HH OW2 M IY0 OW0 S T EY1 S AH0 S

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホメオスタシス[, homeosutashisu] (n) homeostasis [Add to Longdo]
恒常性[こうじょうせい, koujousei] (n) constancy; homeostasis; homoeostasis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 homeostasis \homeostasis\ n.
   The ability and tendency of certain systems to maintain a
   relatively constant internal state in spite of changes in
   external conditions; this ability is achieved by the presence
   of feedback mechanisms which can adjust the state of the
   system to compensate for changes in the state caused by the
   external environment. It is exemplified in homeothermal
   biological systems, such as animals which maintain relatively
   constant blood temperature and composition in spite of
   variations in external temperature or the composition of the
   food ingested.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 homeostasis
   n 1: (physiology) metabolic equilibrium actively maintained by
      several complex biological mechanisms that operate via the
      autonomic nervous system to offset disrupting changes

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top