หรือคุณหมายถึง hißes?
Search result for

hisses

(14 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hisses-, *hisses*, hisse
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Strike him. SNAKE HISSESฉกมัน Valiant (2008)
[whoosh of gate opening] [distant hisses and creaks] [gasps and groans]เอาล่ะ หลบไปก่อน หลบไปให้พ้นทางก่อน Air: Part 1 (2009)
[door hisses closed] [coughing and struggling to breathe]. . Air: Part 1 (2009)
SHE HISSES One day, that'll work.นี้มัน. The Eleventh Hour (2010)
[spray hisses] Ahh.อ่า Hammer of the Gods (2010)
She's safe now. [beeping] [door hisses open] [beep]เธอปลอดภัยแล้วตอนนี้ เราได้รับข้อความ Intervention (2010)
But if Kiva dies, they all die. [door hisses] [beep] Thank God.แต่ถ้าคีว่าตาย พวกมันทั้งหมดต้องตายด้วย ขอบคุณพระเจ้า Intervention (2010)
[Lightsaber hisses]Carnage of Krell (2011)
(Zombie Hisses)Resident Evil: Retribution (2012)
[Growls, hisses]- [Gunshot] - [กรีดร้อง] Tarantella (2012)
(INJECTION HISSES)ขู่ฉีด) Hansel & Gretel: Witch Hunters (2013)
- ( growls ) - Ah! ( hisses )-อ้า! แกทำให้ฉันกลายเป็น สิ่งที่ฉันรังเกลียด Fuck the Pain Away (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
HISSES    HH IH1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hisses    (v) (h i1 s i z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top