Search result for

hinged gate

(3 entries)
(0.2404 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hinged gate-, *hinged gate*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hinged gate มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hinged gate*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
fixed hinged gatesfixed hinged gates, บานชนิดจุดหมุนคงที่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
hinged gatehinged gate, บานหมุน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

hinged ( HH IH1 N JH D) gate ( G EY1 T)

 


  

 
hinged
 • /HH IH1 N JH D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [hinge]
 • ติดบานพับ: ใส่บานพับ [Lex2]
 • บานพับ[Lex2]
 • (ฮินจฺ) n.,vt. (ใส่) บานพับ,สายยู,หลักการ,จุดสำคัญ,ส่วนที่ปิดพับได้,ทำให้พึ่งพา,ทำให้ขึ้นอยู่กับ ###S. depend,rest [Hope]
 • (n) บานพับ,สายยู [Nontri]
 • /HH IH1 N JH/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
gate
 • ประตูรั้ว: ทางเข้าออก, ประตูเข้าออก, ประตู [Lex2]
 • (เกท) n. ประตูรั้ว, ประตูใหญ่ ###S. doorway,door,gateway,exit [Hope]
 • (n) ประตู,ช่องแคบ,ทางผ่าน,ทางเข้าออก [Nontri]
 • /G EY1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
hinge, hingen, Hingeben, hingeben, hingegen, hingehen Gatte, Grate, gare, GATT, Gabe, Gage, Gase, Gaze, Gote, Güte, Pate, Rate, gute, rate, wate, Gen, gen, Caen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
linges, lingés, singes, singés, linge, lingé, singe, singé, linger, singer, inde, lingea, lingez, lingée, singea, singez, singée, lingeas, lingées, singeas, singées, innés, ingère, ingénu, ingéra, ingéré, inné, lingeât, singeât, lingeai, lingent, singeai, singent, inter, innée gâte, gâté, gante, ganté, gatte, gâter, gâtes, gâtés, gâtez, gâtée, hâte, hâté, gare, garé, gade, agate, bâte, bâté, date, daté, gage, gagé, gale, gave, gavé, gaze, gazé, gâta, mate, maté, mâte, mâté, pâte, pâté, rate, raté, tâte, tâté, gaie, gîte, gîté

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top