ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

highlighter

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -highlighter-, *highlighter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
highlighter[N] ปากกาสำหรับเน้นข้อความเพื่อให้เห็นเด่นชัด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Try putting the highlighter down between paragraphs.พยายามขีดเส้นใต้ ข้อความ The Tell (2011)
Strange. Why can't I remember highlighters all of the sudden?แปลกจริง ทำไมอยู่ๆ ฉันก็จำปากกาไฮไลท์ไม่ได้ล่ะ A Thousand Days' Promise (2011)
In the meantime, I brought you my own personal stapler, a two-hole punch, three-hole punch, old-school wite-out, and enough highlighters to last you till kingdom come.ในระหว่างนั้น ผมซื้อที่เย็บกระดาษส่วนตัวให้คุณ แบบเจาะสองรู เจาะสามรู เขียนแบบสมัยโรงเรียนเก่า และปากกาไฮไลต์ที่พอใช้จนถึงโลกหน้าเลย Discovery (2012)

Japanese-English: EDICT Dictionary
蛍光ペン;螢光ペン[けいこうペン, keikou pen] (n) highlighter; highlighter pen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 highlighter
   n 1: a cosmetic used to highlight the eyes or cheekbones
   2: a fluorescent marker used to mark important passages in a
     text

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top