ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

high-keyed

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -high-keyed-, *high-keyed*, high-key, high-keye
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา high-keyed มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *high-keyed*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
high-keyed(ไฮ'คิด) adj. ตื่นเต้น,หงุดหงิด,ซึ่งมีสีสันฉูดฉาด

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
high-keyed (j) hˈaɪ-kˈiːd (h ai1 - k ii1 d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハイキー[, haiki-] (n,adj-no) high-key [Add to Longdo]
ハイキートーン[, haiki-to-n] (n) high-key tone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  high-keyed
      adj 1: (of persons) excitable

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top