ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heute

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heute-, *heute*
Possible hiragana form: へうて
German-Thai: Longdo Dictionary
Heute(n) |das| วันนี้
heuteวันนี้ เช่น Ich mache Schluss für heute. วันนี้ฉันพอแค่นี้ล่ะ (เลิกงาน)
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
Er kommt wohl heute.เขาคงจะมาวันนี้, wohl ใช้เสริมในประโยคที่มีความเป็นไปได้, คาดว่า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heute {n}today [Add to Longdo]
heute {adv} | heute Nachmittagtoday | this afternoon [Add to Longdo]
heute Abend; heute Nachttonight; tonite [Am.] [Add to Longdo]
Heute bin ich nicht ganz auf der Höhe.I'm a bit under the weather today. [Add to Longdo]
Heute geht mir alles schief.This is an off-day for me. [Add to Longdo]
Heute geht mir alles schief.Everything's going wrong. [Add to Longdo]
Heute ist schlechtes Wetter.It's foul weather today. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
今夜[こんや, konya] heute_nacht, heute_abend [Add to Longdo]
今晩[こんばん, konban] heute_Abend [Add to Longdo]
今暁[こんぎょう, kongyou] heute_in_aller_Fruehe [Add to Longdo]
今朝[こんちょう, konchou] heute_morgen [Add to Longdo]
今朝[こんちょう, konchou] heute_morgen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  heute /hɔitə/
   today

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Heute /hɔitə/ 
   today

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top