ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heterology

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heterology-, *heterology*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heterologyn. ความผิดปกติการแตกต่างจากธรรมดา

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heterology \Het`er*ol"o*gy\, n. [Hetero- + -logy.]
   1. (Biol.) The absence of correspondence, or relation, in
    type of structure; lack of analogy between parts, owing to
    their being composed of different elements, or of like
    elements in different proportions; variation in structure
    from the normal form; -- opposed to homology.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) The connection or relation of bodies which have
    partial identity of composition, but different
    characteristics and properties; the relation existing
    between derivatives of the same substance, or of the
    analogous members of different series; as, ethane, ethyl
    alcohol, acetic aldehyde, and acetic acid are in
    heterology with each other, though each in at the same
    time a member of a distinct homologous series. Cf.
    {Homology}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heterology
   n 1: (biology) the lack of correspondence of apparently similar
      body parts

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top