ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hereditament

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hereditament-, *hereditament*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hereditamentn. ทรัพย์สินที่รับช่วงกัน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ที่ตกทอดเป็นมรดกกันได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hereditamentsทรัพย์สินที่ตกทอดเป็นมรดกได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hereditament (n) hˌɛrɪdˈɪtəmənt (h e2 r i d i1 t @ m @ n t)
hereditaments (n) hˌɛrɪdˈɪtəmənts (h e2 r i d i1 t @ m @ n t s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hereditament \Her`e*dit"a*ment\, n. [LL. hereditamentum. See
   {Hereditable}.] (Law)
   Any species of property that may be inherited; lands,
   tenements, anything corporeal or incorporeal, real, personal,
   or mixed, that may descend to an heir. --Blackstone.
   [1913 Webster]
 
   Note: A corporeal hereditament is visible and tangible; an
      incorporeal hereditament is not in itself visible or
      tangible, being an hereditary right, interest, or
      obligation, as duty to pay rent, or a right of way.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hereditament
   n 1: any property (real or personal or mixed) that can be
      inherited

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top