ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hematemesis

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hematemesis-, *hematemesis*, hematemesi
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hematemesis (n ) การอาเจียนเป็นเลือด มักเกิดจากภาวะการมีเลือดออกในหลอดอาหารหรือกระเพาะอาหาร

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hematemesis \Hem`a*tem"e*sis\, n. [NL., fr. Gr. a"i^ma,
   a"i`matos, blood + ? a vomiting, fr. ? to vomit.] (Med.)
   A vomiting of blood.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hematemesis
   n 1: vomiting blood [syn: {hematemesis}, {haematemesis}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

hematemesis

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top