ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heat exhaustion

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heat exhaustion-, *heat exhaustion*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heat exhaustionการหมดแรงเพราะร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
heat exhaustion(n) อาการเวียนหัว คลื่นไส้ เนื่องจากร่างกายสูญเสียน้ำ, Syn. heat prostration

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That includes heat exhaustion or crohn's disease.ไม่ว่าจะไข้ขึ้น หรือปวดท้อง Acafellas (2009)

Japanese-English: EDICT Dictionary
熱ばて[ねつばて, netsubate] (n) heat exhaustion [Add to Longdo]
熱疲労[ねつひろう, netsuhirou] (n) (1) thermal fatigue (e.g. in structures); (2) (See 熱ばて, 熱疲憊) heat exhaustion [Add to Longdo]
熱疲憊[ねつひはい, netsuhihai] (n) heat exhaustion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heat exhaustion
   n 1: a condition marked by dizziness and nausea and weakness
      caused by depletion of body fluids and electrolytes [syn:
      {heat exhaustion}, {heat prostration}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top