ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

headmen

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -headmen-, *headmen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา headmen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *headmen*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
headmen (n) hˈɛdmɛn (h e1 d m e n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
土司[tǔ sī, ㄊㄨˇ ㄙ, ] system of appointing national minority hereditary headmen in the Yuan, Ming and Qing dynasties; toast, #30,108 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Führer {m} | Führer {pl}headman | headmen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Headman \Head"man`\ (h[e^]d"m[a^]n`), n.; pl. {Headmen}
     (-m[e^]n`). [AS. he['a]fodman.]
     A head or leading man, especially of a village community.
     Headmold shot

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top