ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hdl

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hdl-, *hdl*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hdlabbr. high density lipoprotein

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
HDLC (high-level data link control)เอชดีแอลซี (การควบคุมวิธีเชื่อมโยงข้อมูลระดับสูง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
HDLC (high-level data link control)เอชดีแอลซี (การควบคุมวิธีเชื่อมโยงข้อมูลระดับสูง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rossmore developed a new statin to raise HDL and combat cholesterol.รอสส์มอร์เป็นผู้พัฒนา ยากลุ่มสแตตินที่จะไปช่วยเพิ่มไขมันในเลือดชนิดดี และต่อสู้กับคลอเรสตอรอล In Extremis (2013)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エイチディーエルシー[, eichidei-erushi-] (n) {comp} HDLC [Add to Longdo]
ハイレベルデータリンク制御手順[ハイレベルデータリンクせいぎょてじゅん, haireberude-tarinku seigyotejun] (n) {comp} High-level Data Link Control; HDLC [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハイレベルデータリンク制御手順[ハイレベルデータリンクせいぎょてじゅん, haireberude-tarinku seigyotejun] High-level Data Link Control, HDLC [Add to Longdo]
エイチディーエルシー[えいちでいーえるしー, eichidei-erushi-] HDLC [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 HDL \HDL\ ([=a]ch`d[=e]*[e^]l"), n.
   High density lipoprotein, a lipoprotein that transports
   cholesterol in the blood; high levels are thought to be
   associated with decreased risk of coronary heart disease and
   atherosclerosis; sometimes called {good cholesterol}.
   Contrasted with {LDL}.
 
   Syn: high-density lipoprotein.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 HDL
   n 1: a lipoprotein that transports cholesterol in the blood;
      composed of a high proportion of protein and relatively
      little cholesterol; high levels are thought to be
      associated with decreased risk of coronary heart disease
      and atherosclerosis [syn: {high-density lipoprotein},
      {HDL}, {alpha-lipoprotein}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 HDL
     Hardware Description Language (ASIC)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top