ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

have a difference

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -have a difference-, *have a difference*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Easterners have a difference sense of time, I've often found.ประสบการณ์บอกข้าว่า พวกตะวันออกมองเวลาไม่เหมือนเรา The Laws of Gods and Men (2014)
Not at all, we often have a difference of opinion.ไม่ทั้งหมด, เรามักจะมีความแตกต่างของความคิดเห็น Oeuf (2013)
Then we have a difference of opinion, therefore I am going to choose the opinion that best serves my agenda.งั้นเราก็มีความเห็นที่ต่างกันแล้ว ยังไงก็ตามผมเลือก ความคิดนั้น มันดีที่สุดแล้ว Potage (2013)
Australia and Korea only have a difference of 2 hours, even I know this much, Da Ji.ออสเตรเลียกับเกาหลีต่างกัน 2 ชั่วโมง ฉันรู้ดีเลยล่ะ คุณดาจี Episode #1.1 (2011)
Your father and I have a difference of opinion on what to do about Mike.พ่อของลูกกับแม่มีความเห็นต่างกันเรื่องไมค์ I Must Confess (2011)
To say that we have a difference of opinionการพูดว่าเรามีความคิดที่แตกต่าง The Dinner Party (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขุ่นข้อง[V] be estranged, See also: have a difference, Syn. ขุ่นข้องหมองใจ, ผิดใจกัน, ขุ่นเคืองใจ, Example: ข่าวช่วงนี้ส่งผลให้ทหารดีๆ ต้องขุ่นข้องใจกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดใจ[v.] (phitjai) EN: have a difference ; be discordant ; be estranged ; have a grudge (against) ; be on bad terms ; be on the outs (with s.o.) ; be at loggerheads ; be sore (at) ; have a falling out ; estrange ; displease ; split up   FR: être en désaccord ; se trouver en désaccord
ผิดใจกัน[v. exp.] (phitjai kan) EN: be estranged ; be at loggerheads ; have a difference   
ผิดพ้องหมองใจ[v.] (phitphøng-møngjai) EN: have a difference ; have dissensions ; have differences of opinion ; be estranged ; be at odds ; offend ; be discordant ; displease ; estrange ; be gloomy   

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top