ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

harlequin

HH AA1 R L AH0 K W AH0 N   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harlequin-, *harlequin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harlequin[N] ตัวละครตลกที่สวมเสื้อลายข้าวหลามตัด, Syn. buffoon, clown
harlequin[ADJ] มีสีสันและรูปแบบหลากหลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
harlequin(ฮาร์'ละควิน) n. ตัวตลกที่สวมหน้ากากและเสื้อลายข้าวหลามตัด,งูเล็ก ๆ ที่มีลายสวยงาม,สีสัน. adj. เป็นสีสัน, See also: harlequinism n., Syn. buffoon
harlequinaden. ละครตลก,บทของตัวตลก,การตลกคะนอง, Syn. buffoonery

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Harlequinตัวละครแบบฮาร์เลควิน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was a bit sentimental, kind of a Harlequin romance, but charming.มันเป็นเรื่องที่ให้อารมณ์แบบรักโรแมนติกน่ะ แต่ซึ้งมาก Swimming Pool (2003)
We found a harlequin doll in your possession. What's that about?เราพบนี่เป็นสมบัติของคุณ มันคืออะไร ? Saw IV (2007)
Oh, did I burst your little harlequin romance bubble?โอ้ นี่ผมไปทำลายความฝัน อันโรแมนติกของคุณรึป่าวเนี่ย The Ugly Truth (2009)
Yes, my modern woman version may be resisted, but there never was a man who didn't fall for my Harlequin version.ก็ใช่,ถึงแม้ว่าการทำตัวไฮโซจะถูกต่อต้าน แต่ไม่เคยมีผู้ชายคนไหน ไม่ตกหลุมรักฉันหรอนะ Episode #1.2 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีเสื้อสีชาดจุดขาวธรรมดา[n. exp.] (phīseūa sī chāt jut khāo thammadā) EN: Common Red Harlequin   
ผีเสื้อใต้ปีกพราวเล็ก[n. exp.] (phīseūa tāi pīk phrāo lek) EN: Lesser Harlequin   
ผีเสื้อใต้ปีกพราวใหญ่[n. exp.] (phīseūa tāi pīk phrāo yai) EN: Larger Harlequin   

CMU English Pronouncing Dictionary
HARLEQUIN HH AA1 R L AH0 K W AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
harlequin (n) hˈaːlɪkwɪn (h aa1 l i k w i n)
harlequins (n) hˈaːlɪkwɪnz (h aa1 l i k w i n z)
harlequinade (n) hˌaːlɪkwɪnˈɛɪd (h aa2 l i k w i n ei1 d)
harlequinades (n) hˌaːlɪkwɪnˈɛɪdz (h aa2 l i k w i n ei1 d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kragenente {f} [ornith.]Harlequin Duck (Histrionicus histrionicus) [Add to Longdo]
Harlekinwachtel {f} [ornith.]Harlequin Quail [Add to Longdo]
Harlekinameisenvogel {m} [ornith.]Harlequin Antcatcher [Add to Longdo]
Keilfleckbärbling {m} (Rasbora heteromorpha) [zool.]harlequin rasbora [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
虎鱚[とらぎす;トラギス, toragisu ; toragisu] (n) (uk) harlequin sandsmelt (Parapercis pulchella) [Add to Longdo]
臭木[くさぎ;クサギ, kusagi ; kusagi] (n) (uk) harlequin glorybower (species of flowering plant, Clerodendrum trichotomum) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harlequin \Har"le*quin\ (h[aum]r"l[-e]*k[i^]n or -kw[i^]n), v.
   i.
   To play the droll; to make sport by playing ludicrous tricks.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harlequin \Har"le*quin\ (h[aum]r"l[-e]*k[i^]n or -kw[i^]n), n.
   [F. arlequin, formerly written also harlequin (cf. It,
   arlecchino), prob. fr. OF. hierlekin, hellequin, goblin, elf,
   which is prob. of German or Dutch origin; cf. D. hel hell.
   Cf. {Hell}, {Kin}.]
   A buffoon, dressed in party-colored clothes, who plays
   tricks, often without speaking, to divert the bystanders or
   an audience; a merry-andrew; originally, a droll rogue of
   Italian comedy. --Percy Smith.
   [1913 Webster]
 
      As dumb harlequin is exhibited in our theaters.
                          --Johnson.
   [1913 Webster]
 
   {Harlequin bat} (Zool.), an Indian bat ({Scotophilus
    ornatus}), curiously variegated with white spots.
 
   {Harlequin beetle} (Zool.), a very large South American
    beetle ({Acrocinus longimanus}) having very long legs and
    antenn[ae]. The elytra are curiously marked with red,
    black, and gray.
 
   {Harlequin cabbage bug}. (Zool.) See {Calicoback}.
 
   {Harlequin caterpillar}. (Zool.), the larva of an American
    bombycid moth ({Euch[ae]tes egle}) which is covered with
    black, white, yellow, and orange tufts of hair.
 
   {Harlequin duck} (Zool.), a North American duck
    ({Histrionicus histrionicus}). The male is dark ash,
    curiously streaked with white.
 
   {Harlequin moth}. (Zool.) See {Magpie Moth}.
 
   {Harlequin opal}. See {Opal}.
 
   {Harlequin snake} (Zool.), See {harlequin snake} in the
    vocabulary.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harlequin \Har"le*quin\, v. t.
   To remove or conjure away, as by a harlequin's trick.
   [1913 Webster]
 
      And kitten, if the humor hit
      Has harlequined away the fit.      --M. Green.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 harlequin
   n 1: a clown or buffoon (after the Harlequin character in the
      commedia dell'arte)
   v 1: variegate with spots or marks; "His face was harlequined
      with patches"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top