ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

halter top

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -halter top-, *halter top*
English-Thai: Longdo Dictionary
halter top(n) เสื้อคล้องคอ เช่น This backless halter top features back ribbing and straps that tie at the neck for the best fit.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
halter top (n) เสือโชว์แผ่นหลัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And then we went looking for halter tops that looked like the girl in the "Cherry Pie" video.ที่ไปหาซื้อเสื้อผูกคอ ให้เหมือนกับผู้หญิงใน MV\ เพลง \"Cherry Pie\" ของ Warrant The Kids Stay in the Picture (2011)
Right, right. Imagine, in halter tops. Okay.ใช่ๆ นึกซะว่าใส่เสื้อผูกคอ The Kids Stay in the Picture (2011)
Those halter tops...ตรงช่วงบนเนี่ย ... And Lots of Security... (2011)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホルタートップ[, horuta-toppu] (n) halter top [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top