ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

half-blood

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -half-blood-, *half-blood*, half-bloo
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
half-blood[N] ลูกผสม, See also: ลูกครึ่ง, Syn. half-breed, half-caste

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
half-bloodn. คนร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน. ลูกผสม,คนครึ่งชาติ., See also: half-blooded adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
half-bloodร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why, there isn't a wizard alive today that's not half-blood or less.เพราะพ่อมดแม่มดที่มีอยู่ตอนนี้ ก็เป็นลูกผสมทั้งนั้น Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
- Who's the Half-Blood Prince? - Who?ใครคือเจ้าชายเลือกผสมน่ะ ใครกัน Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
That's what it says right here: "This book is property of the Half-Blood Prince."มีลายมือ ตรงมุมขวานี่ "หนังสือเล่มนี้ เป็นสมบัติของ เจ้าชายเลือดผสม" Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
I couldn't find a reference anywhere to a Half-Blood Prince.ฉันหาหมดทุกที่แล้ว ไม่มีอะไรเกี่ยวกับเจ้าชายเลือดผสม Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
We need to hide the Half-Blood Prince's book where no one will ever find it, including you.เราต้องหาที่ซ่อน หนังสือของเจ้าชายเลือดผสม ที่ซึ่งจะไม่มีใครหามันเจอ รวมทั้งเธอ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
I'm the Half-Blood Prince.ฉันคือเจ้าชายเลือดผสม Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครึ่งชาติ[N] half-blood, See also: half-breed, Syn. ลูกครึ่ง, Thai definition: ลูกที่เกิดจากพ่อแม่คนละเชื้อชาติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครึ่งชาติ[n. exp.] (khreung chāt) EN: half-blood ; half-breed   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
half-blood (n) hˈaːf-blʌd (h aa1 f - b l uh d)
half-bloods (n) hˈaːf-blʌdz (h aa1 f - b l uh d z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top