ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hairline

HH EH1 R L AY2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hairline-, *hairline*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hairline(adj) ที่แตกต่างกันน้อยมาก
hairline(adj) ที่บางเหมือนเส้นผม
hairline(n) ไรผม
hairline(n) เส้นที่ยาวเรียวมาก, See also: เส้นผม, การพิมพ์ เส้นคม แบบเส้นคม, การเย็บอย่างละเอียด, ข้อแตกต่างที่เล็กน้อยมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hairlinen. เส้นผม, เส้นเขียนลายมือ, เส้นคม, แบบเส้นคม, การเย็บอย่างละเอียด, ข้อแตกต่างที่เล็กน้อยมาก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And, Min, you know, if everything works out and you guys end up getting married and having kids and everything I just hope they have his old hairline and your old nose.อ้อ และมินดี้ ถ้าทุกอย่างไปได้สวย และเธอ 2 คนจะแต่งงานกัน และมีลูก อะไรแบบนั้น ขอให้ลูกเธอหัวล้านเหมือนเขา และจมูกเหมือนเธอ The One with the Sonogram at the End (1994)
Wait. Was that- Did your hairline just recede?เดี๋ยวก่อน นั่นน่ะ หัวล้านเถิกเพิ่มหรอ? 10 Things I Hate About You (1999)
- My hairline is so weird. - My pores are huge.ผมชั้นดูแปลกๆ รูขุมขนชั้นกว้างมาก Mean Girls (2004)
It could be a hairline fracture.ปลอดภัยไว้ดีกว่ามานั่งเสียใจทีหลัง Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Because Hannah has suffered a hairline avulsion fracture of the femur.เพราะรอยแตกร้าวของฮันน่า มีความแตกต่างกันน้อยมากๆ ที่ต้นขา The Bones That Weren't (2010)
After a very meticulous search of the facility, we've discovered that Nikita has indeed escaped through a hairline fracture in our perimeter's defense, จากนั้น N ก็ได้ค้นหาโรงงานอย่างละเอียด เราตรวจพบแล้ว นิกิต้า ได้หลบหนีไปแล้วจริงๆ จากรอยแตกเล็กๆที่เหมือนเส้นผม ที่รอบนอกสุดของแนวป้องกันของเรา All the Way (2010)
Jackpot. This hairline is 85% my own, แจ๊กพ๊อต ไรพวกนี่ เป็นของฉันประมาณ 85% A Night of Neglect (2011)
His skull has multiple hairline fractures.กะโหลกเขามีรอยร้าวไปทั่ว Out of the Chute (2011)
The L4 and the L5 show hairline fracturing.แอล 4 และแอล 5 มีรอยแตกร้าว The Don't in the Do (2012)
Yes, there is a hairline fracture to the left clavicle... supporting that scenario.มีรอยแตกเล็กน้อยที่ไหปลาร้าด้านซ้าย ยืนยันเหตุการณ์นั้น The Ghost in the Machine (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีนผม(n) hairline, Example: เขามีผ้าพันแผลปิดด้วยปลาสเตอร์อยู่ที่หน้าผากด้านซ้ายตรงตีนผม

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HAIRLINE HH EH1 R L AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hairline (n) hˈɛəʳlaɪn (h e@1 l ai n)
hairlines (n) hˈɛəʳlaɪnz (h e@1 l ai n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haarriss { m }; feiner Risshairline crack [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
額際[ひたいぎわ, hitaigiwa] (n) the hairline [Add to Longdo]
生え際[はえぎわ, haegiwa] (n) (receding) hairline; borders of the hair [Add to Longdo]
抜け上がる[ぬけあがる, nukeagaru] (v5r, vi) to be balding in the front; to have a receding hairline [Add to Longdo]
富士額[ふじびたい, fujibitai] (n) widow's peak; hairline that grows to a point in the middle of the forehead [Add to Longdo]
毛筋[けすじ, kesuji] (n) hair; hairline; minor details [Add to Longdo]
毛彫り[けぼり, kebori] (n, vs) hairlines (on an engraving) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 hairline \hairline\ n.
   1. a very thin line.
    [WordNet 1.5]
 
   2. the natural margin formed by hair on the head, especially
    the edge of growth of hair on the forehead; as, a receding
    hairline.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hairline
   n 1: a very thin line
   2: the natural margin formed by hair on the head

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top