ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

goofy

G UW1 F IY0   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -goofy-, *goofy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
goofy[ADJ] น่าหัวเราะ, See also: น่าขำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
goofy(กู'ฟี่) adj. น่าหัวเราะ,โง่,เซ่อ,งมงาย, See also: goofily adv. goofiness n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No! A goofy man is behind this. You can't block out that man.ไม่ค่ะ คนบ้าอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ เราจะทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้ As Good as It Gets (1997)
Your puppy dog eyes and goofy charm turned me on.ผมตกหลุมรักแววตาคู่นั้นของคุณ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Have fun fucking his puppy dog eyes and goofy charm.ผมตกหลุมรักแววตาคู่นั้นของคุณ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
When you were our paperboy, you had that same goofy haircut.สมัยที่นายเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์ให้กับเรา นายตัดผมทรงที่ตลกมาก AK-51 (2008)
Here I am, just a goofy dude.ฉันนี่ไง เพื่อนโก๊ะๆของพวกเธอ The House Bunny (2008)
/Hey, since it's outer space, /Skeeto should talk like a goofy alien.ตั้งแต่เริ่มมีการแข่งขันขึ้นมา เขาก็เริ่มพูดเหมือนเอเลี่ยน Bedtime Stories (2008)
Idea for children's book-- kid who gets the crap kicked out of him 'cause he has a goofy name.ไอเดียสำหรับหนังสือเด็ก-- เด็กคนที่งี่เง่า เตะเขาออกไป เพราะเขามีชื่อเฉิ่มๆ อาจจะป็น \"Orson\" Crime Doesn't Pay (2009)
they'll be safe there with mickey, minnie, and their goofy grandparents.และตายายจอมซุ่มซ่าม ของพวกเขา ครอบครัวของผม The Getaway (2009)
Well, I did forget that I wore goofy socks, so we can do one for that, huh?ผมแค่ลืมว่าผมสวมถุงเท้า ลายน่าขำ งั้นเราสามารถทำสิ่งหนึ่ง สำหรับเรื่องนี้ มั้ยล่ะ Harbingers in a Fountain (2009)
I keep looking for someone to blame, but... all I can see is Dave’s big goofy smile.ผมเอาแต่กล่าวโทษคนอื่น แต่ก็... ที่ผมมองเห็นทั้งหมด คือรอยยิ้มชื่นบานของบิ๊กเดฟ Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
Your big, goofy grin said it, okay?ก็แกยื้มหน้าบานเงี้ย... Chuck Versus the Role Models (2010)
Ooh, he was in those goofy kung fu movies you love so much?อ๊อ ที่เล่นหนังกังฟูที่เธอชอบมากเรื่องนั้น The Excelsior Acquisition (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
GOOFY G UW1 F IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
goofy (j) gˈuːfiː (g uu1 f ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 goofy \goofy\ adj.
   foolish and silly, or appearing silly; as, he wore a goofy
   hat.
 
   Syn: cockamamie, cockamamy, fool(prenominal), sappy, silly,
     wacky, zany, unreasonable.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 goofy
   adj 1: ludicrous, foolish; "gave me a cockamamie reason for not
       going"; "wore a goofy hat"; "a silly idea"; "some wacky
       plan for selling more books" [syn: {cockamamie},
       {cockamamy}, {goofy}, {sappy}, {silly}, {wacky},
       {whacky}, {zany}]
   n 1: a cartoon character created by Walt Disney

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top