ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

golden oriole

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -golden oriole-, *golden oriole*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yīng, ㄧㄥ, / ] golden oriole, #16,814 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Golden \Gold"en\ (g[=o]ld"'n), a. [OE. golden; cf. OE. gulden,
   AS. gylden, from gold. See {Gold}, and cf. {Guilder}.]
   [1913 Webster]
   1. Made of gold; consisting of gold.
    [1913 Webster]
 
   2. Having the color of gold; as, the golden grain.
    [1913 Webster]
 
   3. Very precious; highly valuable; excellent; eminently
    auspicious; as, golden opinions.
    [1913 Webster]
 
   {Golden age}.
    (a) The fabulous age of primeval simplicity and purity of
      manners in rural employments, followed by the {silver
      age}, {bronze age}, and {iron age}. --Dryden.
    (b) (Roman Literature) The best part (B. C. 81 -- A. D.
      14) of the classical period of Latinity; the time when
      Cicero, C[ae]sar, Virgil, etc., wrote. Hence:
    (c) That period in the history of a literature, etc., when
      it flourishes in its greatest purity or attains its
      greatest glory; as, the Elizabethan age has been
      considered the golden age of English literature.
 
   {Golden balls}, three gilt balls used as a sign of a
    pawnbroker's office or shop; -- originally taken from the
    coat of arms of Lombardy, the first money lenders in
    London having been Lombards.
 
   {Golden bull}. See under {Bull}, an edict.
 
   {Golden chain} (Bot.), the shrub {Cytisus Laburnum}, so named
    from its long clusters of yellow blossoms.
 
   {Golden club} (Bot.), an aquatic plant ({Orontium
    aquaticum}), bearing a thick spike of minute yellow
    flowers.
 
   {Golden cup} (Bot.), the buttercup.
 
   {Golden eagle} (Zool.), a large and powerful eagle ({Aquila
    Chrysa["e]tos}) inhabiting Europe, Asia, and North
    America. It is so called from the brownish yellow tips of
    the feathers on the head and neck. A dark variety is
    called the {royal eagle}; the young in the second year is
    the {ring-tailed eagle}.
 
   {Golden fleece}.
    (a) (Mythol.) The fleece of gold fabled to have been taken
      from the ram that bore Phryxus through the air to
      Colchis, and in quest of which Jason undertook the
      Argonautic expedition.
    (b) (Her.) An order of knighthood instituted in 1429 by
      Philip the Good, Duke of Burgundy; -- called also
      {Toison d'Or}.
 
   {Golden grease}, a bribe; a fee. [Slang]
 
   {Golden hair} (Bot.), a South African shrubby composite plant
    with golden yellow flowers, the {Chrysocoma Coma-aurea}.
    
 
   {Golden Horde} (Hist.), a tribe of Mongolian Tartars who
    overran and settled in Southern Russia early in the 18th
    century.
 
   {Golden Legend}, a hagiology (the "Aurea Legenda") written by
    James de Voragine, Archbishop of Genoa, in the 13th
    century, translated and printed by Caxton in 1483, and
    partially paraphrased by Longfellow in a poem thus
    entitled.
 
   {Golden marcasite} tin. [Obs.]
 
   {Golden mean}, the way of wisdom and safety between extremes;
    sufficiency without excess; moderation.
    [1913 Webster]
 
       Angels guard him in the golden mean. --Pope.
 
   {Golden mole} (Zool), one of several South African
    Insectivora of the family {Chrysochlorid[ae]}, resembling
    moles in form and habits. The fur is tinted with green,
    purple, and gold.
 
   {Golden number} (Chronol.), a number showing the year of the
    lunar or Metonic cycle. It is reckoned from 1 to 19, and
    is so called from having formerly been written in the
    calendar in gold.
 
   {Golden oriole}. (Zool.) See {Oriole}.
 
   {Golden pheasant}. See under {Pheasant}.
 
   {Golden pippin}, a kind of apple, of a bright yellow color.
    
 
   {Golden plover} (Zool.), one of several species of plovers,
    of the genus {Charadrius}, esp. the European ({Charadrius
    apricarius}, syn. {Charadrius pluvialis}; -- called also
    {yellow plover}, {black-breasted plover}, {hill plover},
    and {whistling plover}. The common American species
    ({Charadrius dominicus}) is also called {frostbird}, and
    {bullhead}.
 
   {Golden robin}. (Zool.) See {Baltimore oriole}, in Vocab.
 
   {Golden rose} (R. C. Ch.), a gold or gilded rose blessed by
    the pope on the fourth Sunday in Lent, and sent to some
    church or person in recognition of special services
    rendered to the Holy See.
 
   {Golden rule}.
    (a) The rule of doing as we would have others do to us.
      Cf. --Luke vi. 31.
    (b) The rule of proportion, or rule of three.
 
   {Golden samphire} (Bot.), a composite plant ({Inula
    crithmoides}), found on the seashore of Europe.
 
   {Golden saxifrage} (Bot.), a low herb with yellow flowers
    ({Chrysosplenium oppositifolium}), blossoming in wet
    places in early spring.
 
   {Golden seal} (Bot.), a perennial ranunculaceous herb
    ({Hydrastis Canadensis}), with a thick knotted rootstock
    and large rounded leaves.
 
   {Golden sulphide of antimony}, or {Golden sulphuret of
   antimony} (Chem.), the pentasulphide of antimony, a golden or
    orange yellow powder.
 
   {Golden warbler} (Zool.), a common American wood warbler
    ({Dendroica [ae]stiva}); -- called also {blue-eyed yellow
    warbler}, {garden warbler}, and {summer yellow bird}.
 
   {Golden wasp} (Zool.), a bright-colored hymenopterous insect,
    of the family {Chrysidid[ae]}. The colors are golden,
    blue, and green.
 
   {Golden wedding}. See under {Wedding}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 golden oriole
   n 1: bright yellow songbird with black wings [syn: {golden
      oriole}, {Oriolus oriolus}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

golden ( G OW1 L D AH0 N) oriole ( AO1 R IY0 OW2 L)

 


  

 
golden
 • สีทอง: สีบลอนด์, ทำด้วยทอง, ประกอบด้วยทอง [Lex2]
 • รุ่งเรือง: เฟื่องฟู [Lex2]
 • (โกล'เดิน) adj. สีทอง,ทำด้วยทอง,มีค่ามาก,ยอดเยี่ยม,งดงาม,เจริญรุ่งเรือง,ครบรอบ50 ปี. ###SW. goldenness n. ###S. splendid,precious, [Hope]
 • (adj) เหมือนทอง,ทำด้วยทอง,ดีมาก,มีค่า,งดงาม,ประเสริฐ [Nontri]
 • /G OW1 L D AH0 N/ [CMU]
 • (j) /g'ɒuldən/ [OALD]
oriole
 • นกชนิดหนึ่งมักมีสีส้มหรือเหลืองพบทางอเมริกาเหนือ[Lex2]
 • (โอ'ริโอล) n. นกสีฉูดฉาดในตระกูล Oriolidae, นกขมิ้น [Hope]
 • /AO1 R IY0 OW2 L/ [CMU]
 • (n) /'ɔːrɪəʳul/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top