ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

go right

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go right-, *go right*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go right[PHRV] เป็นไปตามที่วางแผน, See also: ทำได้ถูกต้อง, Syn. go wrong

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go right upstairs to bed.ชั้นบนไปทางตรงไปที่เตียง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Don't stop. Just go right through it.อย่าหยุด เพียงแค่ไปทางตรง ผ่านมัน Mad Max (1979)
- Then go right ahead.- จากนั้นไปทางขวาก่อน Idemo dalje (1982)
Get out of the way, bitch, or I'll go right through you with this.หลบไปนะ ไม่งั้นฉันจะยิงทะลุเธอไป Day of the Dead (1985)
Oh, sure go right to Mr.Softyฉันก็เป็นคนต่างชาติเหมือนกันนะ พวกนายทำอะไรเหรอ Full House (1987)
Go right ahead.ไปขวาไปข้างหน้า Bloodsport (1988)
- I want you to hold hands. - Okay, go right up to the front.จับมือแม่ไว้ โอเค ตรงไปทางนี้เลยครับ Goodfellas (1990)
For the first time in my life, things are starting to go right.นี่เป็นครั้งแรกในชีวิต ที่ทุกอย่างดูเหมาะสมและถูกต้อง Aladdin (1992)
Go right ahead, Mr. Edison. What happened to your arm?เชิญเลย คุณเอดิสัน The Bodyguard (1992)
Go right ahead.ไปขวาไปข้างหน้า Pulp Fiction (1994)
That's a little bit more information than I needed, but go right ahead.นั่นเป็นข้อมูลนิด ๆ หน่อย ๆ มากกว่าที่ฉันต้องการ แต่ไปขวาไปข้างหน้า Pulp Fiction (1994)
- Come on. Get your shit. We gotta go right now.- มาที่ ได้รับอึของคุณ เราต้องไปได้ในขณะนี้ Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
go rightDo I have to go right now?
go rightEverything seems to go right with him.
go rightGo right on until you reach the church.
go rightI must go right away.
go rightNeed he go right now?
go rightNeed I go right now?
go rightNo, you need not go right now.
go rightSure, go right ahead.

Japanese-English: EDICT Dictionary
径行[けいこう, keikou] (n,vs) go right ahead [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top