ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

go for the jugular

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go for the jugular-, *go for the jugular*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา go for the jugular มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *go for the jugular*)
English-Thai: Longdo Dictionary
go for the jugular(phrase) กะจะเอาให้ถึงตาย สู้ยิบตา, วิจารณ์หรือพูดจาทิ่มแทงใจ เช่น Hannity did not go for the jugular with this opening, but rather he explained the issue fairly objectively and pressed for an opinion.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd go for the jugularผมคงเอาให้ถึงตาย Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
versuchen, den Lebensnerv zu treffen; aufs Ganze gehento go for the jugular [fig.] [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top