ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

geotropism

JH IY0 AA1 T R AH0 P IH2 Z AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geotropism-, *geotropism*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
geotropism(n) การเจริญเติบโตของพืชที่เกี่ยวข้องกับแรงดึงดูดของโลก (ทางพฤษศาสตร์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
geotropismn. การเคลื่อนไหวเข้าหาหรือห่างออกจากแรงดึงดูดของโลก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
geotropism; gravitropismการเบนเนื่องจากความโน้มถ่วง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GEOTROPISM JH IY0 AA1 T R AH0 P IH2 Z AH0 M

Japanese-English: EDICT Dictionary
屈地性[くっちせい, kucchisei] (n) geotropism [Add to Longdo]
向地性[こうちせい, kouchisei] (n) the nature of plants to grow down and root; geotropism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Geotropism \Ge*ot"ro*pism\, n. [Gr. ge`a, gh^, the earth + ? to
   turn.] (Biol.)
   A disposition to turn or incline towards the earth; the
   influence of gravity in determining the direction of growth
   of an organ.
   [1913 Webster]
 
   Note: In plants, organs which grow towards the center of the
      earth are said to be positively geotropic, and those
      growing in the opposite direction negatively geotropic.
      In animals, geotropism is supposed by some to have an
      influence either direct or indirect on the plane of
      division of the ovum.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 geotropism
   n 1: an orienting response to gravity

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top