ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

geliehenes geld

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geliehenes geld-, *geliehenes geld*, geliehenes gel
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา geliehenes geld มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *geliehenes geld*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And this animated citizen is every anonymous bettor who ever dropped rent money on a horse race or prize fight or a floating crap game and who took out his frustrations and his insolvency on any vulnerable fellow barstool companion within arm's and fist's reach.Und dieser lebhafte Bürger ist Every Anonymous Bettor,.. ...der geliehenes Geld immer bei Pferderennen und Boxen verliert, oder bei illegalen Würfelspielen. Seinen Frust und seine Pleite lässt er an irgendeinem wehrlosen Trinkkumpel raus, der sich gerade in Reichweite befindet. Mr. Dingle, the Strong (1961)
He couldn't pay back borrowed money. They took him to court.Er hat geliehenes Geld nicht zurückzahlen können, da haben sie ihn angezeigt. Die Strafe beginnt (1980)
THAT NAPKIN IS BINDING. YEAH, WELL THEN DON'T EAT IT.Du gibst mir nie geliehenes Geld zurück, räumst nie deinen Dreck weg und jetzt das! Acting Out (2006)
Deadly riots over the government's plan to avoid defaulting on its loans... is that the unemployment keeps rising and it has to keep rising just because we have an excess supply of goods... this is all borrowed money... and that debt is owned by banks in other countries...Tödliche Aufstände auf Grund des Plans der Regierung, Staatsschulden weiterhin zu bedienen und nicht zu säumen da die Arbeitslosigkeit immer weiter steigt und sie muss weiter steigen, denn wir haben einen Überschuss an Waren dies ist alles nur geliehenes Geld und dass Schulden Banken in anderen Ländern gehören M-O-N-E-Y, in Form eines vorteilhaften Privatkredits eine Filterzigarette, die schmeckt... Zeitgeist: Moving Forward (2011)

German-Thai: Longdo Dictionary
geliehenes Geld(n) |das, nur Sg.| เงินกู้ยืม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top