ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gayness

G EY1 N AH0 S   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gayness-, *gayness*, gaynes
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Never mind that gayness because I'm a straight guy. Roar!ไม่สนนั่นมันเรื่องของเกย์ เพราะฉันเป็นชายทั้งแท่ง อ้าา! Easy A (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
GAYNESS G EY1 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gayness (n) gˈɛɪnəs (g ei1 n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gayness \Gay"ness\, n.
   Gayety; finery. [R.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gayness
   n 1: a sexual attraction to (or sexual relations with) persons
      of the same sex [syn: {homosexuality}, {homosexualism},
      {homoeroticism}, {queerness}, {gayness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top