ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gastric juice

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gastric juice-, *gastric juice*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gastric juice(n) น้ำย่อยในกระเพาะอาหาร, See also: น้ำย่อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gastric juicen. น้ำย่อยกระเพาะอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
GASTRIC gastric juice(n) น้ำย่อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gastric juiceน้ำหลั่งกระเพาะ, สารน้ำคัดหลั่งกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gastric juiceน้ำหลั่งของกระเพาะอาหาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gastric Juiceน้ำหลั่งกระเพาะอาหาร; [การแพทย์]
Gastric Juice, Hypersecretion ofการหลั่งน้ำย่อยออกจากกระเพาะมาก [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไฟธาตุ(n) gastric juice, See also: gastric ulcer, Example: อาการร้อนมากๆ ก่อนตายโบราณเขาเรียกว่า ไฟธาตุแตก, Thai Definition: ไฟที่โบราณถือว่ามีในร่างกายมนุษย์และสัตว์ สำหรับย่อยอาหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำย่อย[nāmyøi] (n, exp) EN: digestive juice ; gastric juice ; enzyme  FR: suc gastrique [ m ] ; suc digestif [ m ] ; enzyme [ f ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
胃液[いえき, ieki] (n) gastric juice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gastric \Gas"tric\, a. [Gr. ?, ?, stomach: cf. F. gastrique.]
   Of, pertaining to, or situated near, the stomach; as, the
   gastric artery.
   [1913 Webster]
 
   {Gastric digestion} (Physiol.), the conversion of the
    albuminous portion of food in the stomach into soluble and
    diffusible products by the solvent action of gastric
    juice.
 
   {Gastric fever} (Med.), a fever attended with prominent
    gastric symptoms; -- a name applied to certain forms of
    typhoid fever; also, to catarrhal inflammation of the
    stomach attended with fever.
 
   {Gastric juice} (Physiol.), a thin, watery fluid, with an
    acid reaction, secreted by a peculiar set of glands
    contained in the mucous membrane of the stomach. It
    consists mainly of dilute hydrochloric acid and the
    ferment pepsin. It is the most important digestive fluid
    in the body, but acts only on proteid foods.
 
   {Gastric remittent fever} (Med.), a form of remittent fever
    with pronounced stomach symptoms.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gastric juice
   n 1: digestive secretions of the stomach glands consisting
      chiefly of hydrochloric acid and mucin and the enzymes
      pepsin and rennin and lipase [syn: {gastric juice},
      {gastric acid}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top