ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gallium arsenide

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gallium arsenide-, *gallium arsenide*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gallium arsenide(แกลเลียมอาร์เซไนด์) เป็นโลหะผสมชนิดหนึ่งที่ใช้ทำชิป (chip) ทำให้สามารถทำงานได้เร็วกว่าชิปที่ทำจากซิลิคอน (silicon)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gallium arsenideแกลเลียมอาร์เซไนด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
gallium arsenideแกลเลียม อาร์เซไนด์ สารประกอบที่ใช้สัญลักษณ์ว่า GaAs ใช้สำหรับทำชิปซึ่งมีความเร็วมากกว่าซิลิคอน ทนความร้อนและรังสีได้ดีกว่า และใช้พลังงานน้อยกว่า [คอมพิวเตอร์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガリウム砒素;ガリウムヒ素[ガリウムひそ(ガリウム砒素);ガリウムヒそ(ガリウムヒ素), gariumu hiso ( gariumu hiso ); gariumuhi so ( gariumuhi moto )] (n) gallium arsenide (GaAs) [Add to Longdo]
ガリウム砒素リン[ガリウムひそリン, gariumu hiso rin] (n) {comp} Gallium Arsenide Phosphide; GaAsP [Add to Longdo]
ガリウム砒素半導体;ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] (n) gallium arsenide semiconductor [Add to Longdo]
砒化ガリウム[ひかガリウム, hika gariumu] (n) (obsc) (See ガリウム砒素) gallium arsenide (GaAs) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガリウム砒素[ガリウムひそ, gariumu hiso] gallium arsenide [Add to Longdo]
ガリウム砒素リン[ガリウムひそリン, gariumu hiso rin] Gallium Arsenide Phosphide, GaAsP [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top