ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gallantry

G AE1 L AH0 N T R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gallantry-, *gallantry*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gallantry(n) ความกล้าหาญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gallantryn. ความกล้าหาญ, ความชอบช่วยเหลือคนอื่น, การชอบเอาอกเอาใจสตรี, การกระทำหรือการพูดที่กล้าหาญ, Syn. heroism, courage, courtesy, politeness

English-Thai: Nontri Dictionary
gallantry(n) ความกล้าหาญ, ความสง่างาม, การเอาใจหญิง, ความเจ้าชู้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is how a true knight behaves - with gallantry and honour.นี่แหละอัศวินที่แท้จริง ผู้เปี่ยมไปด้วยความกล้าหาญและเกียรติยศ Valiant (2008)
Sadly, the age of gallantry seems to be dead.น่าเศร้าเสียจริงที่ยุคของผู้กล้า ได้หมดสิ้นไปเสียแล้ว The Mark of Nimueh (2008)
In particular, Detective Sergeant Terry Hicock, who having tragically lost his life in the line of duty has been singled out for the Queen's Gallantry Medal for Bravery, along with fellow officer Detective Inspector Alice Frampton.แต่ถึงกระนั้น จ่าฝ่ายสืบสวนเทอรี่ ฮิคค้อก ซึ่งได้เสียชีวิตไป ในหน้าที่ครั้งนี้อย่างน่าเสียดาย ได้รับเหรียญกล้าหาญขั้นที่หนึ่ง ควีนกาลันทรี่เป็นการตอบแทน Harry Brown (2009)
We take great pride in honoring the many men and women who demonstrated exceptional gallantry in the face of overwhelming enemy force.เราภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ยกย่อง เหล่าทหารชายหญิง ที่ได้แสดงความกล้าหาญอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อเผชิญกับกองกำลังที่ท่วมท้นของศัตรู Battleship (2012)
It is my great pleasure to present you with a Silver Star for your exceptional heroism and gallantry in combat operations.ผมยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มอบเหรียญซิลเวอร์สตาร์ให้คุณ สำหรับความกล้าหาญในปฏิบัติการรบ Battleship (2012)
The child was raised as a prince, winning the love of the kingdom with his gallantry and good heart.เด็กน้อยเติบใหญ่ในฐานะเจ้าชาย ผู้ครองใจประชาชน ด้วยความห้าวหาญและอ่อนโยน A Monster Calls (2016)
Captain Deckard Shaw, distinguished himself by acts of gallantry of the risk of his life above and beyond the call of dutyร้อยเอก เด็คการ์ด ชอว์ โดดเด่นจากวีรกรรมอันกล้าหาญ ที่ยอมสละชีวิตตนเองเกินกว่าหน้าที่ที่รับผิดชอบ The Fate of the Furious (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GALLANTRY G AE1 L AH0 N T R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gallantry (n) gˈæləntriː (g a1 l @ n t r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
侠勇[きょうゆう, kyouyuu] (n) gallantry; chivalry [Add to Longdo]
競い肌[きおいはだ, kioihada] (n) manliness; gallantry [Add to Longdo]
武侠[ぶきょう, bukyou] (n) chivalry; gallantry; heroism [Add to Longdo]
武者振り[むしゃぶり, mushaburi] (n) prowess; gallantry [Add to Longdo]
勇み肌[いさみはだ, isamihada] (n) gallantry [Add to Longdo]
勇敢さ[ゆうかんさ, yuukansa] (n) bravery; heroism; gallantry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gallantry \Gal"lant*ry\, n.; pl. {Gallantries}. [F. galanterie.]
   1. Splendor of appearance; ostentatious finery. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Guess the gallantry of our church by this . . . when
       the desk whereon the priest read was inlaid with
       plates of silver.           --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. Bravery; intrepidity; as, the troops behaved with great
    gallantry.
    [1913 Webster]
 
   3. Civility or polite attention to ladies; in a bad sense,
    attention or courtesy designed to win criminal favors from
    a female; freedom of principle or practice with respect to
    female virtue; intrigue.
    [1913 Webster]
 
   4. Gallant persons, collectively. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Helenus, Antenor, and all the gallantry of Troy.
                          --Shak.
 
   Syn: See {Courage}, and {Heroism}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gallantry
   n 1: the qualities of a hero or heroine; exceptional or heroic
      courage when facing danger (especially in battle); "he
      showed great heroism in battle"; "he received a medal for
      valor" [syn: {heroism}, {gallantry}, {valor}, {valour},
      {valorousness}, {valiance}, {valiancy}]
   2: courtesy towards women [syn: {chivalry}, {gallantry},
     {politesse}]
   3: polite attentiveness to women

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top