ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

futility

F Y UW0 T IH1 L AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -futility-, *futility*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
futility(n) การไร้ประโยชน์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
futility(ฟิวทิล'ลิที) n. การไร้ผล, การไรประโยชน์, ความเป็นเรื่องเล็กขี้ประติ๋ว, เรื่องที่ไม่มีประโยชน์

English-Thai: Nontri Dictionary
futility(n) ความเปล่าประโยชน์, ความไม่สำคัญ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lee understood the futility of more bloodshed, ลีเข้าใจว่า มันไม่มีประโยชนที่จะมีการหลั่งเลือดไปมากกว่านี้ The Price (2008)
The futility of what he is trying to do.ถึงสิ่งที่เขาพยายามจะทำ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
You will both become a tragic symbol of futility to those who would defy me.คุณทั้งสองคนจะกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความอนาถ ของผู้ที่คิดจะต่อต้านชั้น Princess Protection Program (2009)
"The futility of Jay Gatsby and the green light.""ความไร้ประโยชน์ของ เจย์ แกทสบี้และไฟเขียว" Painless (2011)
Are we really going to spend the entire road to Volantis talking about the futility of everything.เราจะใช้เวลาตลอดทางไปโวแลนทิส พูดเรื่องสิ่งไร้ประโยชน์หรือ The House of Black and White (2015)
About time you realized the futility of your situation.ถึงเวลาที่เธอนึกถึงความไร้ค่าของตัวเองสินะ The Bicameral Mind (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FUTILITY F Y UW0 T IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
futility (n) fjˈuːtˈɪlɪtiː (f y uu1 t i1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
無駄[むだ, muda] (adj-na, n) futility; uselessness; pointlessness; (P) [Add to Longdo]
無用[むよう, muyou] (adj-na, n, adj-no) useless; futility; needlessness; unnecessariness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Futility \Fu"til`i*ty\, n. [L. futilitas: cf. F. futilit['e].]
   1. The quality of being talkative; talkativeness;
    loquaciousness; loquacity. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. The quality of producing no valuable effect, or of coming
    to nothing; uselessness.
    [1913 Webster]
 
       The futility of this mode of philosophizing.
                          --Whewell.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 futility
   n 1: uselessness as a consequence of having no practical result

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top