ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

furrowing

F ER1 OW0   
81 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -furrowing-, *furrowing*, furrow
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา furrowing มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *furrowing*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
furrow[N] ร่องดิน (ทางเกษตรกรรม), Syn. groove, rut
furrow[VT] ทำให้เป็นร่อง, See also: ทำให้เกิดร่องขึ้น
furrow[N] รอยย่น (บนหน้าผาก)
tough furrow to plough[IDM] งานที่ยากเกินกว่าจะทำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
furrow(เฟอ'โร) n. ร่อง,ร่องดิน,รอยย่น. vt. ทำให้เกิดร่อง,ทำให้เกิดรอยย่น. vi. เกิดเป็นร่องขึ้น,เป็นร่อง., See also: furrower n. furrowy adj., Syn. wrinkle,groove,line

English-Thai: Nontri Dictionary
furrow(vt) ไถคราด,ทำให้เป็นร่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plicated tongue; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scrotal tongue; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sulcated tongue; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sulcus; furrow; grooveร่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
channelled; furrowed; groovedเป็นร่อง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cerebriform tongue; lingua plicata; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crocodile tongue; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
grooved; channelled; furrowedเป็นร่อง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
grooved tongue; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
groove; furrow; sulcusร่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
furrow; groove; sulcusร่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
furrowed; channelled; groovedเป็นร่อง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
furrowed tongue; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fissured tongue; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tongue, grooved; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tongue, plicated; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tongue, scrotal; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tongue, sulcated; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tongue, wrinkled; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, sulcatedลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tongue, cerebriform; lingua plicata; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tongue, crocodile; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tongue, fissured; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tongue, furrowed; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wrinkled tongue; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, sulcatedลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brow, Furrowedหน้าผากเป็นรอยย่น [การแพทย์]
Furrow, Medianร่องกลางหลัง [การแพทย์]
alternate furrow irrigationalternate furrow irrigation, ชลประทานแบบร่องสลับร่อง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
furrow irrigationfurrow irrigation, ชลประทานร่องคู [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The old man was gray and wrinkled, with deep furrows in the back of his neck... ... and his hands had the deep, creased scars from handling heavy fish on the cords.ชายชราเป็นสีเทาและรอยย่น ร่องลึกในด้านหลังของคอของ เขา และมือของเขามีความลึกรอย แผลเป็นรอยพับ The Old Man and the Sea (1958)
Plenty of furrowed brows amongst the all-stars of Real Madrid, and in this bumper crowd at the Bernabeu.นักเตะในทีมรวมดาราอย่างรีลมาดริด เริ่มมีสีหน้าไม่สู้ดีแล้ว กองเชียร์ในสนามเบอร์นาบิวแห่งนี้ ก็มีสีหน้าไม่ต่างกัน Goal II: Living the Dream (2007)
Your eyebrows furrow, and you get this line right here.คิ้วคุณย่นจนเป็นเส้นตรงนี้ Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
The navigators they were furrowing the oceans, rubbing a world of that they were not imagining his plenty, his diversity, his mysteries...เหล่านักเดินเรือต่างพากัน ท่องไปบนโลกนึง ซึ่งความสมบูรณ์ ความหลากหลาย และความลึกลับ ยังไม่ถูกล่วงล้ำ Oceans (2009)
What's all the furrowed brows?แล้วทำไมถึงหน้านิ่วคิ้วขมวดกันล่ะ? Isobel (2010)
I barely know the man, absent furrowed brow.ฉันเพิ่งจะรู้ว่าชายคนนั้น คิ้วขมวดขาด Monsters (2012)
See that furrowed brow, lips pursed, hand on her hip, this is what I like to call "Loopy Quinn."เห็นคิ้วย่นนั่นไหม ปากที่เม้ม วางมือบนสะโพก นี่แหละสิ่งที่เรียกว่า "วัฏจักรควินน์" Thanksgiving (2012)
Make a furrow. There.ทำดินให้เป็นร่อง ตรงนั้น Saving Mr. Banks (2013)
- A furrow?-ร่องดินเหรอครับ? Saving Mr. Banks (2013)
Forever of furrowed brow and pressing concern.เสมอหน้ามุ่ย โดยการกดกังวล Victory (2013)
Your brow is furrowed.คุณขมวดคิ้วอยู่ Red Velvet Cupcakes (2013)
"Her brow furrows.คิ้วของเธอย่น Jackie (2016)
But we need to get out to Furrow airfield to do some recon.Wir müssen eine Erkundung am Flughafen Furrow durchführen. Out (2001)
My contact says the next one's going out of Furrow airfield tomorrow night.Mein Kontakt sagt, morgen Abend geht eine Lieferung in Furrow ab. Out (2001)
Lynn told me to invite you to the annual do at Furrowbank.Lynn lädt Sie zu unserem Jahrestag nach Furrowbank ein. Taken at the Flood (2006)
He runs Furrowbank as if he owns the place.Er führt die Geschäfte in Furrowbank, als gehörte es ihm. Taken at the Flood (2006)
Poor old Furrowbank. I've never seen anything so vulgar in my entire life.Armes, altes Furrowbank. Ich habe noch nie so etwas Geschmackloses gesehen. Taken at the Flood (2006)
I'm looking for a place called Furrowbank.Ich suche nach einem Anwesen namens Furrowbank. Taken at the Flood (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอยตัด[N] indentation, See also: furrow, cut, dent, Example: เมื่อตัดกิ่งโป๊ยเซียนแล้ว ต้องใช้ปูนแดงป้ายที่บริเวณรอยตัด เพื่อป้องกันเชื้อรา, Count unit: รอย, Thai definition: เส้นหรือรอยยาวที่เกิดจากของมีคม
ริ้วรอย[N] wrinkle, See also: furrow, line, Example: ใบหน้าของเธอไม่มีเค้าความงามเหลืออยู่ นอกจากริ้วรอยที่แสดงถึงวันวัยที่ผ่านมา, Count unit: แห่ง, ที่
ย่น[V] wrinkle, See also: pucker, crumple, crease, furrow, rumple, Syn. ยู่ยี่, ย่นยู่, ยับ, Example: ผ้ามันย่นขนาดนั้นใส่ได้เลยไม่ต้องรีดหรอก, Thai definition: หดร่นเข้าไปทำให้ไม่เรียบ เช่น ผ้าย่น
ย่น[V] wrinkle, See also: crumple, crease, furrow, Syn. เหี่ยวย่น, Example: ผิวหน้าของหล่อนย่นเป็นรอยเหมือนคนสักอายุ 70 เห็นจะได้, Thai definition: ร่นเป็นริ้วรอย เช่น หน้าย่น
ไถแปร[V] plough in regular furrows for the second time, Example: การเตรียมดินควรไถดะ 1 ครั้งและไถแปรเพื่อทำให้ดินแตกละเอียดพอสมควรอีก 2 ครั้ง, Thai definition: ไถพาดแนวไถดะ
ร่องผัก[N] vegetable furrow, See also: vegetable bed, Example: เขาอำนวยประโยชน์ให้เจ้าของเรือกสวนที่ตนอาศัยอยู่ โดยไล่สัตว์ที่เป็นศัตรูกับพืชผล และดายหญ้าตามร่องผัก, Count unit: ร่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร่อง[n.] (rǿng) EN: groove ; furrow ; crack ; ckink ; crevice ; hole in the floor   FR: fissure [f] ; rainure [f] ; crevasse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FURROW    F ER1 OW0
FURROWED    F ER1 OW0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
furrow    (v) fˈʌrou (f uh1 r ou)
furrows    (v) fˈʌrouz (f uh1 r ou z)
furrowed    (v) fˈʌroud (f uh1 r ou d)
furrowing    (v) fˈʌrouɪŋ (f uh1 r ou i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qí, ㄑㄧˊ, ] furrow; small plot of farm land, #36,505 [Add to Longdo]
[zhèn, ㄓㄣˋ, ] furrow in field, small drainage, #45,150 [Add to Longdo]
开犁[kāi lí, ㄎㄞ ㄌㄧˊ, / ] to start plowing; to plow the first furrow, #242,024 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Furche {f} | Furchen {pl}furrow | furrows [Add to Longdo]
Nut {f}; Rille {f}furrow [Add to Longdo]
pflügendfurrowing [Add to Longdo]
pflügtefurrowed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
芋掘り[いもほり, imohori] (n) potato field (furrows) [Add to Longdo]
畝間[うねま, unema] (n) furrow; room with ridged roof [Add to Longdo]
畝溝[うねみぞ, unemizo] (n) furrow ridges [Add to Longdo]
[わだち;てつ, wadachi ; tetsu] (n) rut; wheel track; furrow [Add to Longdo]
皴を寄せる;しわを寄せる[しわをよせる, shiwawoyoseru] (exp,v1,vt) to wrinkle up (one's eyebrows, one's nose); to furrow; to crimple [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Furrow \Fur"row\, v. t. [imp. & p. p. {Furrowed}; p. pr. & vb.
   n. {Furrowing}.] [From {Furrow}, n.; cf. AS. fyrian.]
   1. To cut a furrow in; to make furrows in; to plow; as, to
    furrow the ground or sea. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To mark with channels or with wrinkles.
    [1913 Webster]
 
       Thou canst help time to furrow me with age. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Fair cheeks were furrowed with hot tears. --Byron.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top