ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

funeral pile

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -funeral pile-, *funeral pile*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา funeral pile มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *funeral pile*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
funeral pilen. กองฟืนสำหรับเผาศพ,เมรุเผาศพ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scheiterhaufen {m} | auf dem Scheiterhaufen verbrannt werdenfuneral pile; (funeral) pyre | to be burnt at the stake [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Funeral \Fu"ner*al\, a. [LL. funeralis. See {Funeral}, n.]
   Pertaining to a funeral; used at the interment of the dead;
   as, funeral rites, honors, or ceremonies. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {Funeral pile} or {Funeral pyre}, a structure of combustible
    material, upon which a dead body is placed to be reduced
    to ashes, as part of a funeral rite; a pyre. --
    {Fu"ner*al*ly}, adv. [Obs.] --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

funeral pile ( F Y UW1 N ER0 AH0 L P AY1 L)

 


  

 
funeral pile
 • n. กองฟืนสำหรับเผาศพ,เมรุเผาศพ [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top