ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fugue

F Y UW1 G   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fugue-, *fugue*
Possible hiragana form: ふぐえ
หรือคุณหมายถึง fugü?
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fugue(ฟิว'กิว, ฟิวจ) n. เพลงลูกเดี่ยวที่ประกอบด้วยหลายท่วงทำนอง จากเครื่องเล่นแต่ละชนิด, ระยะสูญเสียความทรงจำ,

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fugue(จิตเวช.) ฟิวจ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fugueการเดินทางหรือทำอะไรโดยไม่รู้สึกตัว [การแพทย์]
Fugue Stateอาการลืมตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your fugue state?อะไร มีชู้งั้นเหรอ ผมมีชู้ ABQ (2009)
A fugue state is a very serious event.โรคความจำสั้นชั่วคราวร้ายแรงมาก Bit by a Dead Bee (2009)
There was no fugue state.ไม่มีโรคความจำสั้นชั่วคราว Bit by a Dead Bee (2009)
Perhaps I smoked them in a fugue state.บางที ฉันอาจจะเป็นคนสูบมันจนหมดซอง Breakage (2009)
We'll tackle the fugue next, Megumi.เราจะสู้ต่อในครั้งหน้า เมงุมิ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
I was thinking maybe before the fugue state, but before the fugue state they didn't have enough money, so no, not then.ฉันคิดว่าอาจจะก่อนหน้า ความจำเสื่อม แต่ก่อนที่จะความจำเสื่อม พวกเขาไม่มีเงินพอ Fly (2010)
They called it a fugue state, which is basically a way of saying "We have no idea why you can't remember running through the woods naked for two days."เขาเรียกว่า ภาวะความจำบกพร่อง แต่ก็บอกได้แค่ว่า "เราไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงว่า ทำไมคุณถึงไม่สามารถจำเหตุการณ์ ที่วิ่งเปลือยกายเข้าป่าไปเป็นเวลา 2 วันได้" Shape Shifted (2012)
A fugue state?เสียความทรงจำอะหรอ? Restraint (2012)
I barely have enough warning as it is before these fugues or these blackouts or whatever the hell they are.ฉันเพึ่งได้รับคำเตือนที่มากพอเกี่ยวกับมัน ก่อนที่จะสูญเสียความทรงจำเหล่านี้ หรือหมดสติ หรือจะอะไรก็ช่างมัน Trapped (2012)
She lapsed into a fugue state.เธอถูกส่งกลับประเทศไปแล้ว Trapped (2012)
Time to pump this guy full of untested fugue deliciousness.ได้เวลาฉีดยาให้ชายที่เสียการควบคุมแล้ว Trapped (2012)
Mostly guys left in a fugue state going on about old memories, worst fears, and "something too fast to see."มีคนตายมั้ย เฉพาะที่ต่อสู้ Avengers: Age of Ultron (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FUGUE F Y UW1 G
FUGUES F Y UW1 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fugue (n) fjˈuːg (f y uu1 g)
fugues (n) fjˈuːgz (f y uu1 g z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赋格曲[fù gé qǔ, ㄈㄨˋ ㄍㄜˊ ㄑㄩˇ, / ] fugue [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fuge { f } [ mus. ] | Fugen { pl }fugue | fugues [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フーガ[fu-ga] (n) fugue (ita [Add to Longdo]
フューグ[fuyu-gu] (n) fugue (fre [Add to Longdo]
遁走曲[とんそうきょく, tonsoukyoku] (n) fugue [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fugue \Fugue\, n. [F., fr. It. fuga, fr. L. fuga a fleeing,
   flight, akin to fugere to fiee. See {Fugitive}.] (Mus.)
   A polyphonic composition, developed from a given theme or
   themes, according to strict contrapuntal rules. The theme is
   first given out by one voice or part, and then, while that
   pursues its way, it is repeated by another at the interval of
   a fifth or fourth, and so on, until all the parts have
   answered one by one, continuing their several melodies and
   interweaving them in one complex progressive whole, in which
   the theme is often lost and reappears.
   [1913 Webster]
 
      All parts of the scheme are eternally chasing each
      other, like the parts of a fugue.    --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fugue
   n 1: dissociative disorder in which a person forgets who they
      are and leaves home to creates a new life; during the fugue
      there is no memory of the former life; after recovering
      there is no memory for events during the dissociative state
      [syn: {fugue}, {psychogenic fugue}]
   2: a dreamlike state of altered consciousness that may last for
     hours or days
   3: a musical form consisting of a theme repeated a fifth above
     or a fourth below its first statement

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top