หรือคุณหมายถึง füls?
Search result for

fuels

(8 entries)
(0.137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fuels-, *fuels*.
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fuelsFossil fuels are abundant in that vast continent.
fuelsThe vast continent is abundant in fossil fuels.
fuelsThe continent is abundant in fossil fuels.
fuelsFossil fuels won't be available forever.
fuelsIf we burn fuels such as coal, oil and gas, it gives off various gases.

CMU English Pronouncing Dictionary
FUELS    F Y UW1 AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fuels    (v) (f y uu1 @ l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エコステーション[, ekosute-shon] (n) a service station for cars that run on alternative fuels [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top