ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

from the ground up

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -from the ground up-, *from the ground up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
from the ground up[IDM] จากเริ่มต้น, See also: ตั้งแต่ต้นจนจบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He would rebuild the old house from the ground up.เขาจะสร้างบ้านเก่าหลังนี้ขึ้นใหม่ จากเบื้องล่าง The Notebook (2004)
From the ground up, we framed him.จากหลักฐานขึ้นมา พวกเราใส่ความเค้า Sona (2007)
I want to learn your business from the ground up,และฉันก็อยากที่จะเรียนรู้ กิจการของคุณ ตั้งแต่เริ่มต้นเลย The Chase (2010)
I wanna learn the business from the ground up, and then I wanna help you expand it.และฉันก็อยากที่จะเรียนรู้ กิจการของคุณ ตั้งแต่เริ่มต้นเลย และฉันก็อยากช่วยคุณขยายกิจการ Chromolume No. 7 (2010)
Even when Dean rebuilt her from the ground up, he made sure all these little things stayed, 'cause it's the blemishes that make her beautiful.กระทั่งตอนดีนประกอบรถใหม่ ตั้งแต่เริ่ม เขาให้สิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ คงอยู่ เพราะตำหนินี่เอง ที่ทำให้รถสวยงาม Swan Song (2010)
Your staff, these contractors, my office we've all been part of this from the ground up.คนของท่าน คนของผม รว่มกันทำงานนี้มาแต่แรก เราทุกคนมีส่วนร่วมในงานนี้ Green Lantern (2011)
We built this place from the ground up.เราสร้างสถานที่นี้มากับมือ Heartbreak Hotel (2011)
- Start over from the ground up. - Forget it.เริ่มจากพื้นฐานเลย ลืมไปได้เลย Real Steel (2011)
I didn't build my empire from the ground up so I could watch your domestic failure single-handedly tear it down.ฉันไม่อยากให้อาณาจักรที่ฉันสร้างมา จากที่ไม่มีอะไรเลย แล้วฉันต้องมาเห็น ความล้มเหลวจากภายในครอบครัวแกเอง Perception (2012)
But I started Grayson Global from the ground up at 22.แต่ฉันเริ่มก่อตั้งเกรย์สัน โกลเบิล ตั้งแต่อายุ22 Perception (2012)
He built the company from the ground up.เขาสร้างบริษัทจาก ความว่างเปล่า Kupale (2012)
I helped to build Nolcorp from the ground up, and you know that.ผมช่วยสร้างโนล์คอร์ปขึ้นมาจากดิน และคุณก็รู้อยู่ Revelations (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top