ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fowlers

F AW1 L ER0   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fowlers-, *fowlers*, fowler
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fowlers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fowlers*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fowler(เฟา'เลอะ) n. นักล่านก

English-Thai: Nontri Dictionary
fowler(n) พรานล่าสัตว์ปีก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fowler.FowlerOut of the Box (2010)
Boyd Fowler.Boyd FowlerCircle Us (2010)
Dr. Fowler says that I'm makin' progress... but I still have a long way to go.หมอฟาวเลอร์บอกผมใกล้หายแล้ว... แต่ผมว่าคงยังอีกนานน่ะครับ. 11:14 (2003)
Like a bird from the snare of the fowler...เหมือนกับนก จากกับดัก Oldboy (2003)
Like a bird from the snare of the fowler...เหมือนกับนกในกับดัก Oldboy (2003)
Trust me, Fowler, these kids are congressmen compared to what they would've been.เชื่อเถอะ ฟาวเลอร์ เด็กพวกนี้เหมือนส.ส.ผู้ทรงเกียรติ ถ้าเทียบกับพฤติกรรมในอดีต Four Brothers (2005)
Hey, look. That's Fowler.เฮ้ ดูนั่น ฟาวเลอร์นี่ Four Brothers (2005)
- Your boy Fowler?- ฟาวเลอร์ ลูกน้องนายเหรอ Four Brothers (2005)
- Look, Fowler's my problem!- ฟาวเลอร์น่ะเป็นปัญหาของฉัน Four Brothers (2005)
If Fowler's there, he don't think he's gonna go for it.ถ้าฟาวเลอร์ไปด้วย เขาคงไม่ตกลง Four Brothers (2005)
We need to take Fowler out before the meet.เราต้องเอาตัวฟาวเลอร์มาก่อนเวลานัด Four Brothers (2005)
I told Fowler and his pals all about this meeting!ฉันบอกฟาวเลอร์กับคนของเขาแล้ว เรื่องประชุมเนี่ย Four Brothers (2005)
- Fowler?- ฟาวเลอร์ Four Brothers (2005)
- l thought Fowler was the hostage.- ฉันนึกว่าฟาวเลอร์โดนจับซะอีก Four Brothers (2005)
- Fowler, what are you doing, man? - Drop the goddamn gun!ฟาวเลอร์ ทำอะไรน่ะ ทิ้งปืนซะ Four Brothers (2005)
That's right. Fowler, put down your weapon!ใช่แล้ว ฟาวเลอร์ ทิ้งอาวุธดีกว่า Four Brothers (2005)
Martin Burns. I'm a friend of John Fowler.มาร์ตินเบิร์น ผมเป็นเพื่อนจอห์นฟาวเลอร์ Cassandra's Dream (2007)
Arlene Fowler... would you do me the honor of bein' my wife?เออร์ลืน ฟาวเลอร์ คุณจะให้เกียรติ เป็นภรรยาผมไหมครับ The Fourth Man in the Fire (2008)
They were etched by the Mount's founding priest, Isaac Fowler.งานพวกนี้แกะโดยพระผู้ค้นพบ ของเดอะเม้านท์ ไอแซค ฟาวเลอร์ The Lazarus Project (2008)
I'm moving in with Arlene Fowler.ย้ายมาอยู่กับ เออลีน ฟาวเล่อร์ Trouble (2010)
- Her name is Amy Farrah Fowler.เธอชื่อเอมี่ ฟาร์ราห์ ฟาวเลอร์ The Lunar Excitation (2010)
Why don't you start with a cup of coffee and you can pon farr Amy Farrah Fowler later.ทำไมนายไม่เริ่ม ด้วยการดื่มกาแฟสักแก้ว แล้วค่อยจับคู่ กับเอมี่ ฟาร์ราห์ ฟาวเลอร์ทีหลังล่ะ The Lunar Excitation (2010)
I'm Amy Farrah Fowler.ฉันเอมี่ ฟาร์ราห์ ฟาวเลอร์ The Lunar Excitation (2010)
Hello, Amy Farrah Fowler.สวัสดี เอมี่ ฟาร์ราห์ ฟาวเลอร์ The Lunar Excitation (2010)
Raj and I entered Sheldon's information on a dating site, and it spit out Amy Farrah Fowler.ราจกับชั้นกรอกข้อมูลเชลดอนลงในเวปไซต์หาคู่ แล้วออกมาเป็น\เอมี่ ฟารรา ฟลาวเลอร์ The Robotic Manipulation (2010)
Yes, I have a friend named Amy Farrah Fowler.ใช่ ชั้นมีเพื่อน\ชื่อ เอมี่ ฟารรา ฟลาวเลอร์ The Robotic Manipulation (2010)
I've decided to take your advice and have arranged to go on a date with Amy Farrah Fowler.ผมตัดสินใจรับฟังข้อชี้แนะของคุณ และได้ตกลง จะไปเดทกับ เอมี่ แฟร์ร่า ฟาวล์เลอร์แล้ว The Robotic Manipulation (2010)
I saw a whole new side of Amy Farrah Fowler tonight.คืนนี้ผมได้เห็นมุมมองใหม่ของ เอมี่ ฟารา โฟลเลอร์ The Robotic Manipulation (2010)
You all remember Amy Farrah Fowler.พวกเธอจำ Amy Farrah Fowler ได้มั้ย The Zazzy Substitution (2010)
Good day, Amy Farrah Fowler.ญัตติอนุมัติ The Zazzy Substitution (2010)
Garrett Fowler.-การ์เร็ต ฟาวเลอร์ Withdrawal (2010)
You want an answer to that, ask Garrett Fowler.ถ้าคุณอยากจะรู้จริงๆ ล่ะก็ ไปถามการ์เร็ต ฟาวเลอร์สิ Withdrawal (2010)
Fowler...ฟาวเลอร์... Withdrawal (2010)
Fowler was handed over to OPR two days ago, then not a trace.ฟาวเลอร์ถูกส่งตัวไปที่หน่วย ตรวจสอบฯ สองวันก่อน แล้วก็ตามรอยไม่ได้อีก Withdrawal (2010)
So you think Fowler set up a meeting?คุณคิดว่าเขานัดประชุมใช่ไม๊? Withdrawal (2010)
Fowler disappeared.ฟาวเลอร์หายตัวไป Withdrawal (2010)
Yeah... everything on your search for Kate, Fowler, Mentor.ใช่... ทุกอย่างที่นายต้องใช้ตามล่า เรื่องเคท, ฟาวเลอร์, ปฏิบัติการลับ Withdrawal (2010)
Diana logged it into evidence in your New York office after Peter recovered it from Fowler.ไดอาน่าบันทึกเข้าเป็นหลักฐานใน ออฟฟิศนายที่นิวยอร์ก หลังจากที่ปีเตอร์เอากลับ มาจากฟาวเลอร์ Withdrawal (2010)
Fowler's mystery meeting is in three days.ประชุมลับของฟาวเลอร์ จะมีขึ้นอีกสามวันข้างหน้า Withdrawal (2010)
I see why Fowler picked it. - I'm gonna be there.- ผมจะไปที่นั่น Withdrawal (2010)
Diana, you ready for Fowler's mystery meeting?ไดอาน่า คุณพร้อมสำหรับ ประชุมลับของฟาวเลอร์ไม๊? Withdrawal (2010)
Fowler was willing to pull a gun on you to make sure we didn't know about this meeting.ฟาวเลอร์พร้อมจะบึ้ม สมองเรา เพื่อปิดปาก Need to Know (2010)
The truck was most recently rented to Boyd Fowler.รถคันนี้ ถูกเช่าล่าสุดโดย บอยด์ ฟาวเลอร์ Hello, Bandit (2010)
Boyd Fowler, you have a prison record.บอยด์ ฟาวเลอร์ นายมีประวัติติดคุก Hello, Bandit (2010)
You inherited it from your parents, rich and Elsie Fowler in Opa-Locka.คงได้มรดกมาจากพ่อแม่สินะ ริช และ เอลซี่ ฟาวเลอร์ ใน โอปา ล๊อคค่า Hello, Bandit (2010)
Boyd Fowler works the 7:00 to 4:00 shift...บอยด์ ฟาวเลอร์ ทำงานกะ 7 โมงเช้าถึง 4 โมงเย็น Hello, Bandit (2010)
Boyd Fowler, division of dead animal pickup.บอยด์ ฟาวเลอร์ หน่วยเก็บซากสัตว์ Beauty and the Beast (2010)
You fuck! Boyd Fowler.ไอ้บ้า ! Boyd Fowler Practically Perfect (2010)
Boyd Fowler.บอยด์ ฟาวเลอร์ Practically Perfect (2010)
Boyd Fowler.บอยด์ ฟาวเลอร์ Practically Perfect (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fowlerThe fowler's pipe sounds sweet till the bird is caught.

CMU English Pronouncing Dictionary
FOWLER F AW1 L ER0
FOWLER'S F AW1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fowler (n) fˈaulər (f au1 l @ r)
fowlers (n) fˈauləz (f au1 l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
捕禽人[bǔ qín rén, ㄅㄨˇ ㄑㄧㄣˊ ㄖㄣˊ, ] bird-catcher; fowler [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vogelfänger {m} | Vogelfänger {pl}fowler | fowlers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファウラーズサージャンフィッシュ;ファウラーズサージョンフィッシュ[, faura-zusa-janfisshu ; faura-zusa-jonfisshu] (n) Fowler's surgeonfish (Acanthurus fowleri, species of Western Pacific tang) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top