ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forefathers

F AO1 R F AA2 DH ER0 Z   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forefathers-, *forefathers*, forefather
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- our forefathers... - Our quartet?บรรพบุรุษของเรา สี่ของเรา Yellow Submarine (1968)
"... our forefathers brought forth on this...""... บรรพบุรุษของเรามาที่นี่... " Blazing Saddles (1974)
Hard work, determination, a cheerful outlook... attributes that have exemplified the Brantford spirit... since our forefathers first settled this town.งานหนัก มุ่งมั่น อนาคตที่สดใส ถือว่าเป็นการแสดง สปิริตของแบรนท์ฟอร์ด สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเรา ตั้งรกรากที่เมืองนี้ Jumanji (1995)
Faithfull to our forefathers' oath, ...we'll come back here to dance for life during the biggest winter, and perpetuate the march of the Emperor.จงรักภักดี ต่อ คำสาบานของ บรรพบุรุษของเรา เราจะกลับมา ที่นี่ เพื่อการร่ายรำแห่งชีวิต ท่ามกลางฤดูหนาวอันยิ่งใหญ่ และชั่วกาลปาวนาน March of the Penguins (2005)
That our forefathers murdered every man, woman and child on the elizabeth dane?บรรพบุรุษของเราฆ่าพวกนั้น ผู้ชาย ผู้หญิงและเด็กๆ ...บนเรืออลิซาเบธ แดน The Fog (2005)
Look, our forefathers died for the pursuit of happiness, okay?บรรพบุรุษของเราตายเพื่อไขว่คว้าหาความสุขนะ The Sweet Taste of Liberty (2005)
I leave for the land of my forefathers, Scotland.ฉันจะไปที่ประเทศของบรรพบุรุษ สก๊อตแลนด์ Faith Like Potatoes (2006)
If Scotland is so beautiful and the people so friendly and your forefathers mean so much to you then why do you stay in Africa?ถ้าสก๊อตแลนด์สวยงาม และคนเป็นมิตร และบรรพบุรุษของคุณ มีความหมายกับคุณมาก Faith Like Potatoes (2006)
I don't think that's what our forefathers had in mind.ผมไม่คิดว่านั่นเป็นสิ่งที่พ่อ ผู้สร้างประเทศทั้ง 4 คนของเราคิด About Last Night (2008)
Much of our forefathers' blood was shed to exterminate this vermin.บรรพบุรุษของเราได้เสียเลือดเนื้อ เพื่อที่จะกำจัดเจ้าตัวประหลาดนี่ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Aslan will return you to the home of our forefathers.อัสลาน จะส่งพวกเจ้ากลับคืนถิ่นของบรรพบุรุษ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Apparently at N.Y.U., no one cares if your forefathers made pumpkin pie at Plymouth.สิ่งสำคัญที่ NYU ไม่มีใครแคร์หรอกว่าบรรพบุรุษของคุณจะทำไพน์ฟังทองที่ Plymouth. The Last Days of Disco Stick (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
FOREFATHERS    F AO1 R F AA2 DH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forefathers    (n) fˈɔːfaːðəz (f oo1 f aa dh @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
遠祖[えんそ, enso] (n) forefathers; remote ancestors [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top